CE- merkintä 1.7. 2013

Uusi rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013. Sen mukaan betonielementit, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, tulee CE- merkitä kyseisestä päivämäärästä lähtien. Lähes kaikille Suomessa käytettäville betonielementeille on eurooppalainen tuotestandardi. Vain massiivilaatat, lietesäiliöelementit ja tekniikkahormielementit jäävät toistaiseksi CE- merkinnän ulkopuolelle. Niille tulee korvaava kansallinen tuotehyväksyntä, esim. varmennustodistus. Nämä korvaavat hyväksyntämenettelyt esitetään ympäristöministeriön asetuksessa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä siihen liittyvissä ohjeissa.

CE- merkittävät betonielementit suunnitellaan jatkossa pääsääntöisesti eurokoodia käyttäen.

Valmistajan suoritustasoilmoitus ( DoP) on osa CE- merkintämenettelyä. DoP laaditaan rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten mukaisesti. DoP:n sisältö on CPR:n liitteen III- mukaan. Se laitetaan yrityksen kotisivuille ja toimitetaan pyydettäessä tilaajalle joko sähköisenä tai paperiversiona.

Betonielementeille DoP laaditaan yleensä yritys- ja tuotetyyppikohtaisesti. Elementin suoritustasojen osalta DoP:ssa viitataan projektikohtaiseen tekniseen dokumentaatioon.

Projektikohtaisesti suunniteltujen ja valmistettujen betonielementtien yksilöllinen tunnus, projektinumero ja DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä. CE- etikettiin laitetaan myös tieto yrityksen kotisivusta, josta DoP löytyy. Betonielementeille käytetään yleensä ns. yksinkertaistettua CE- merkintäetikettiä, mikä on esitetty tuotestandardeissa.

Mikäli tilaaja tai rakennusvalvonta vaatii yleisen tuotetyyppikohtaisen DoP:n lisäksi valmistajalta vakuutusta siitä, että elementit on valmistettu tuotestandardien, laskelmien ja valmistusasiakirjojen mukaan, voidaan sellainen antaa esim. RTT:n hEN-help desk- sivuilta löytyvien mallien mukaan.

Pdf- liitteinä on esitetty CE- merkintään liittyvää aineistoa.

 

Liity postituslistalle