Mastopilarit

Betonirakenteiden suunnittelussa ollaan siirtymässä eurokoodeihin. Palomitoitus tehdään standardin SFS-EN 1992-1-2 mukaan. Pilarien taulukkomitoitus on kuitenkin rajattu koskemaan vain jäykistettyjä rakenteita eli standardin kohdan 5.3 taulukoita ei voida käyttää mastopilareille. Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyssä Mikko Salmisen diplomityössä kehitettiin SFS-EN 1992-1-2 vyöhykemenetelmän mukainen laskentaohjelma mastopilarien palomitoitukseen. 

Liitteenä oleva suunnitteluohje on laadittu diplomityön pohjalta. 

Liity postituslistalle