Taulukkomitoitus

Kuva 1 Poikkileikkausmittojen merkinnät taulukkomitoituksessa

Palonkestävyys suunnitellaan yleensä käyttäen taulukkomitoitusta tai tekemällä laskennallinen  tarkastelu. Tältä sivulta löytyvässä pdf- dokumentissa esitetään eurokoodin SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukainen taulukkomitoitus normaalipainoiselle betonille. Standardiin nähden esitystapa on tiivistetty ja muokattu suomalaiseen käytäntöön. Dokumentissa on esitetty myös TT- laatan palomitoitusesimerkki.

Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai yleensä lohkeilun suhteen. 

Kuitenkin poikkeuksena lohkeilun osalta pätevät seuraavat säännöt:

  • pintaraudoitus SFS-EN 1992-1-2 kohdan 4.5.2 mukaan tarvitaan, kun lähinnä pintaa olevan raudoituksen keskiöetäisyys on vähintään 70 mm
  • korkealujuusbetonilla lujuuteen C80/95 asti saa silikaa olla enintään 6 paino-% sementin määrästä
  • jos korkealujuusbetonissa on silikaa yli 6 paino-% sementin määrästä ja lujuusluokalla C90/105 aina, on käytettävä ainakin yhtä Suomen kansallisessa liitteessä hyväksytystä kolmesta menetelmästä: Hyväksytty betonityyppi, suojakerrokset tai polypropyleenikuidut.

Liity postituslistalle