Tietoa sivustosta

Hyödyllistä tietoa betonielementtirakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön

Betoniteollisuus ry uudistaa betonielementtirakentamisen ohjeistuksen eurokoodien mukaiseksi vv. 2009-2010.
Ohjeet julkaistaan näillä sivuilla. Sivusto täydentyvät vuoden 2010- aikana kuukausittain ja senjälkeen tarpeen mukaan. Sivuilta löytyy myös se elementtirakentamista koskeva materiaali, joka aiemmin on ollut sivuilla www.betoni.com.

Tietoa sivuilta voi hakea myös hakutoiminnolla tai myöhemmin rakennusten esimerkkitietomallien avulla. Esimerkkitietomalleina ovat asuinkerrostalo, toimistorakennus ja hallirakennus. Aineisto on ryhmitelty käyttäjäryhmittäin rakennuttajalle, urakoitsijalle, rakennesuunnittelijalle, arkkitehdille ja opiskeluun.

Osaa materiaalista voi selata ilman rekisteröitymistä. Näitä teemoja ovat valmisosarakentaminen yleensä, betonirakenteiden ympäristövaikutukset, rakenne- ja julkisivujärjestelmät sekä referenssikohteet. Aktiivikäyttäjien toivotaan rekisteröityvän sivuille. Tällöin käyttäjällä on vapaa katselu- ja käyttöoikeus sivuilta löytyvään aineistoon. Rekisteröityminen varmistaa sen, että käyttäjä saa aina automaattisesti tiedon sähköpostiinsa sivuille ladatusta uudesta materiaalista.

Sivuilla voi olla myös materiaalia, joka edellyttää käyttöoikeuksien ostamista Suomen Rakennusmedia Oy:ltä. Tästä ilmoitetaan ao. kohdassa erikseen.

Sivut on laadittu asiantuntijoiden toimesta ja ne julkaisee Betoniteollisuus ry. Kukin sivujen käyttäjä käyttää aineistoa omalla vastuullaan. Betoniteollisuus ry ei ota mitään vastuuta sivujen käytöstä eikä käytön mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Käytä hyväksesi asiantuntijoiden laatimaa aineistoa. Se helpottaa käytännön projektien suunnittelua ja toteutusta sekä varmistaa taloudellisen ja toimivan lopputuloksen.
Sivujen laatijoille voi lähettää palautetta, joka käsitellään säännöllisesti ja sen avulla sivustoa kehitetään.
Lisätietoa sivuista antaa tarvittaessa janne.kihula@rakennusteollisuus.fi

Haun toiminnallisuudesta

Elementtisuunnittelu.fi-sivuston haku toimii kuten normaalit hakumoduulit. Voit etsiä kokonaisia sanoja tai laittamalla *-merkin hakusanan loppuun voit myös etsiä puolikkaita sanoja. Esim. "elementti*" löytää kaikki sanat jossa "elementti" esiintyy lauseen alussa, kuten elementtisuunnittelu. 

Liity postituslistalle