Kuitubetonisandwich-julkisivut

Betoniteollisuus on kehittänyt uuden sandwich- ulkoseinäelementtityypin. Siinä ulkokuori on muovikuitubetonia ja 40 mm paksu. Lämmöneristeenä on ns. lamellivuorivilla. 

KSW-elementti

Tuote ja menetelmä on patentoitu ja voimassaolevat patentit ovat FI 122565B ja EP 2174777B1. Patentti koskee seuraavia maita; Suomi, Belgia, Saksa, Tanska, Viro, Liettua, Latvia, Norja, Puola ja Ruotsi. Myös Venäjälle on jätetty patenttihakemus nro 2009128758.

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on tutkittu ulkokuoren kiinnittymistä lamellivuorivillaan, pistokasansaiden tartuntalujuutta ulkokuoreen (TRT/1761/2009), elementin toimintaa FEM- laskennalla (TRT/2200/2013) sekä palonkestävyyttä (PALO 2254/2014). Kai Jyrkiäinen on tehnyt tuotteesta diplomityön TTY:lle v. 2013.

KSW- elementin sisä- ja ulkokuori kiinnittyvät valmistuksessa lamellivuorivillaan. Elementtiin asennetaan vain muutama pistoansas varmistamaan ulkokuoren kiinnitys onnettomuustilanteessa. 

KSW- elementti on perinteiseen sandwich- elementtiin verrattuna 13-19 % kevyempi ja 30- 40 mm ohuempi. Normaali ansastus ja ulkokuoren raudoitus jäävät pois.

KSW- elementin valmistuskustannukset ovat n. 15 % pienemmät kuin perinteisessä sandwich- elementissä. Lisäksi kuljetus- ja nostokustannukset ovat hieman pienemmät.

U- arvoon 0,17 W/m²K  päästään 220 mm eristepaksuudella ja puolilämpimän tilan U- arvoon 0,26 W/m²K päästään 140 mm eristepaksuudella. KSW- elementin kosteustekninen toiminta on vikasietoisempi kuin perinteisen sandwich-elementin, koska ohut ulkokuori nopeuttaa rakenteen kuivumista. 

Useimmat pintakäsittelyt soveltuvat käytettäviksi KSW- elementissä. KSW- elementti valmistetaan aina ulkokuori muottia vasten, joten ulkokuori ylöspäin (hierto, telaus, harjaus, jne.) valmistusta vaativia pintakäsittelyjä ei voida käyttää. Myöskään laattapintaisia elementtejä ei toistaiseksi valmisteta.

KSW- elementtejä voidaan käyttää kantavina ja ei- kantavina ulkoseininä rakennuksissa, joiden runkojärjestelmänä on kantavat seinät ja laatat, tai pilari-palkki-järjestelmä. Käyttökohteet ovat siis hyvin samanlaiset kuin perinteisellä sandwich- elementeillä.

Tuotteen valmistusoikeudet ovat RTT:n Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksillä. Tiedustelut Betoniteollisuus ry, Janne Kihula.