Teräsbetonikonsolit

Teräsbetonikonsolit

Tässä osassa on suunniteltu ja raudoitettu 680 mm leveät teräsbetonikonsolit eurokoodin mukaisesti. Teräsbetonikonsolit on mitoitettu Eurocode 2:n liitteessä J kohdassa J.3 Konsolit esitetyn ristikkomallin mukaan. Kuvassa on esitetty mitoituksessa käytetty konsolin ristikkomalli.

Ristikkomallin solmut, sauvat ja raudoituksen ankkurointi on mitoitettu Eurocode 2:n kohdan 6.5

Mitoitus ristikkomenetelmällä-  mukaan. Katso pdf.