Mallipiirustukset TS-tuotemallista

Tietomallista tulostettaville piirustuksille on laadittu BEC-ohje ja mallipiirustukset, ks. Mallipiirustukset. Tietomalli ja piirustukset on tehty Tekla Oyj:n Tekla Structures- ohjelmalla.