RunkoliitoksetVanhat runkoliitosdetaljit

Alla olevia vanhoja runkoliitosdetaljia tulee käyttää harkiten (osin samoja kuin vuonna 2020 päivitetyt runkoliitosdetaljit).

Betonipilarien liitokset perustuksiin

Betonipilarin jatkos

Tuulipilarin liitokset

HI- ja I-palkkien liitokset pilariin

Suorakaidepalkkien liitokset pilariin

Palkkien liitokset kerrospilariin

Palkin liitokset pilariin piiloulokkeilla

Teräspalkin liitokset betonipilariin

Teräspalkin liitokset betoniseinään

TT-Laatan liitokset palkkeihin

Kuorilaatan liitokset palkkiin

Ontelolaatan liitokset palkkiin

Ontelolaattojen liitokset seiniin

Kuorilaatan liitokset seiniin

Porrastasojen liitokset

Ontelolaattojen rei'itys ja tuenta reiän kohdalla

Betoniseinän liitokset