Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus

Kuormia vastaanotettaessa tulisi elementtien mahdolliset laatupuutteet kirjata joko kuormakirjaan tai muuhun dokumenttiin. Jos seinäelementit on huputettu, ne tulisi silti pyrkiä tarkastamaan.

Elementit tarkastetaan silmämääräisesti viimeistään asennettaessa kiinnittäen huomiota mahdollisiin vaurioihin sekä pintojen laatuun. Määriteltäessä ja arvioitaessa pinnan laatua perustana käytetään mallielementtiä, julkaisua BY 40 Betonirakenteiden pinnat tai muita vastaavia ohjeita. 

Kun elementtitoimitus on toteutettu, pidetään valmisosatoimituksen vastaanottotarkastus, jonka koollekutsujana on elementtien tilaaja tai valmistaja.  Tilaisuuden tarkoitus on selvittää elementtitoimituksen sopimuksenmukaisuus. Käsiteltävät asiat ovat vastaavat kuin aliurakan vastaanotossa työmaalla.  

Mahdollisista puutteista  informoidaan välittömästi valmistajaa. Betonivalmisosien laatupuutteiden käsittelyssä voidaan käyttää liitedokumenttia Betonivalmisosien laatupoikkeamien käsittely.