Kantokykykäyrät

Kantokykykäyrät on pääosin mitoitettu eurokoodien mitoituskäytäntöjä noudattamalla. Kantokykykäyrien käyttöä on selvitetty tarkemmin jokaisten elementtityyppien omissa osuuksissa.

Normaalien teräsbetonirakenteiden tässä annettujen kantokykykäyrien käyttö on tarkoitettu vain alustaviin tarkasteluihin.  Rakennesuunnittelija tekee näiden teräsbetonirakenteiden tarkemman suunnittelun ja mitoitukset.

Esijännitettyjen laatta- ja palkkielementtien kantokykykäyrät on tehty työkaluksi rakennesuunnittelijalle. Rakennesuunnittelija voi niiden avulla valita alustavasti esijännitetyn rakenteen profiilin tai tyypin. Erikoissuunnittelija eli tässä tapauksessa punossuunnittelija suunnittelee tuoteosan tarkemmat suunnitelmat ja esittää rakennesuunnittelijalle mahdolliset muutostarpeet, mikäli niitä ilmenee.