Betonivalmisosatoimitusten toimintamalli suunnittelusta asennukseen

Betonivalmisosien suunnittelusta, toimituksista ja asennustyön ohjauksesta on tehty ohje, jonka ovat laatineet Betonikeskus ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

Ohjeen tarkoitus on esittää betonivalmisosatoimitusten ja -rakentamisen hyviä pelisääntöjä ja menettelytapoja, joita noudattaen toimitukset voidaan toteuttaa aikataulussa ja ilman lisäkustannuksia. Ohjeessa viitataan moniin näiltä sivuilta löytyviin erillisohjeisiin ja lomakkeisiin.

Elementtien toimitus

Tiivistelmä ohjeen sisällöstä

 • Käytä YSE- ja RYHT- yleisiä sopimusehtoja
 • Tee täsmälliset suunnittelu-, valmisosatoimitus- ja asennusurakkasopimukset
 • Noudata RT:n eettisiä pelisääntöjä, ks. www.rakennusteollisuus.fi
 • Laadi realistinen ja riittävän tarkka toteutusaikataulu
 • Panosta valmisosasuunnittelun ohjaamiseen
 • Pidä riittävästi katselmuksia. Panosta erityisesti sopimusneuvotteluun, suunnitelmakatselmukseen, tehdaskatselmukseen ja asennustyön aloituskokoukseen
 • Tunnista toimituksen riskit ennakkoon ja pyri varautumaan niihin
 • Käytä valmista lomakkeistoa projektin ohjaukseen.
 • Sovi lisätyöt ja muut poikkeamat alkuperäiseen sopimukseen heti, älä jätä niitä loppuselvitykseen
 • Sovi toimitusten siirtymisestä tai esim. laatupoikkeamista aiheutuneet taloudelliset seuraamukset. Pyri välttämään tarpeettomia lisäkustannuksia
 • Toimi kumppanuushengessä ja informoi sopimusosapuolta riittävästi
 • Täsmälliset sopimukset ja hyvä ennakkosuunnittelu parantavat molempien sopimusosapuolten tuottavuutta ja kilpailukykyä