Asennusohjeet

Asennusohjeet

Elementtien asennus on asennuskohteessa tehtävää elementtien nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämista koskeva ja niihin liittyvä elementtirakentamisen työvaihe. Elementti on yhden kiinteän kokonaisuuden käsittävä esivalmisteinen rakenne, joka painonsa tai muotonsa vuoksi edellyttää nostoapuvälineiden käyttöä. Elementtien asennustyöhön liittyy monia riskialttiita tekijöitä kuten kuorman purku, nostoihin liittyvät vaarat, putoamisvaara, erikoiselementtien nostot sekä käytettävät työskentelyvälineet. Vaaratilanteiden ja tapaturmien ehkäisemiseksi on työn johtamisessa ja toteutuksessa toimittava järjestelmällisesti. Työmaalla tulee olla kirjallinen elementtiasennussuunnitelma, jota noudatetaan koko asennustyön ajan. Päätoteuttajan on varmistettava asennussuunnitelman olemassaolo.

Elementtien asennussuunnitelmassa

 • kohdetiedot työmaasta
 • asennettavat elementit
 • nostoissa tarvittava nostokalusto ja nostoapuvälineet
 • tiedot elementtien kuljetuksesta työmaalla
 • kuorman purku, vastaanotto ja varastointi
 • nostot, asennus ja asennusjärjestys
 • asennustoleranssit ja seurantamittaukset
 • asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat
 • elementtien lopulliset kiinnitykset
 • asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset
 • suunnittelun varmistukset.

Betonielementtikerrostalon rakentaminen -animaatio 

Animaatio näyttää kuinka betonielementtikerrostalo rakentuu. Animaatio on tarkoitettu ensikädessä alan opiskelijoille ja lisäksi muille rakentamista vain vähän tunteville.

Katso animaatiovideo tästä >>