Rakennuksen jäykistys

Rakennuksen rungon jäykistyksen tehtävänä on siirtää rakennukseen kohdistuvat vaakavoimat perustuksille ja perustusten kautta maapohjaan.

Elementtirungossa tulee erityisen huolellisesti varmistaa valmisosista koostuvan rakenteen liitosten toimintatapa, jäykkyys, kestävyys ja muodonmuutokset, jotta osista koottava jäykistysjärjestelmä toimisi edellytyksien mukaisesti kokonaisuutena kaikissa rakentamisen vaiheissa ja tarvittaessa myöskin onnettomuustilanteessa.

Rungon jäykistämiseen käytettäviä jäykistysjärjestelmiä ja niiden erikoispiirteitä on käyty läpi kohdassa ”Jäykistysjärjestelmät”. Jäykistyksen suunnittelun laskentaperiaatteita on käsitelty kohdassa ”Laskentaperiaatteet”. 

Muita jäykistykseen liittyviä asioita on käsitelty kohdissa suunnitteluperusteet, suunnittelukuormat ja asennusvaihe.