Infrarakentaminen

Infrarakentamista ovat esimerkiksi padot ja tunnelit, putkilinjat, sillat, satamarakenteet, meluesteet, jäteveden puhdistamot ja energialaitokset. Betoni materiaalina sopii infrarakenteisiin hyvin, koska se kestää kosteutta ja säärasituksia, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni vaimentaa myös ääntä, tasaa lämpötilavaihteluita ja suojaa erilaiselta säteilyltä.

infrarakentaminen

Voimakkaat luonnonilmiöt, kuten tulvat, myrskytuulet ja maanjäristykset ovat viime aikoina lisääntyneet. Tämä vaatii ihmiskunnalta suojaustoimenpiteitä, joihin betonirakenteet ovat usein ainoa mahdollinen ja teknisesti kestävä ratkaisu.

Betonia käytetään esim. ratapölkyissä, tunnelirakenteissa, vesitorneissa, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden materiaali mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Ydinvoimaloiden rakenteista suuri osa tehdään betonista. Tuulivoimaloiden jalat voidaan tehdä jännitetyistä betonielementeistä.

Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja rakennukset perustetaan betonilaatan tai -paalujen varaan. Betoni kestää hyvin maaperästä tulevia rasituksia.

Betonielementit tarjoavat infrarakenteisiin runsaasti vaihtoehtoja.