Julkisivujärjestelmät

Rakennuksen uloin vyöhyke jaetaan ulkoseinään ja julkisivuun. Edellisellä tarkoitetaan rakennuksen teknistä ulkokuorta ja jälkimmäisellä sen toiminnallisesteettistä puolta.

Julkisivujärjestelmät

Tässä osassa tarkastellaan lähinnä esivalmisteisten betoniulkoseinien suunnittelusääntöjä ja rakennevaihtoehtoja.

Ulkoseinät voidaan jakaa toiminnallisten ominaisuuksien tai teknisten ratkaisujen mukaan

  • kantavuuden perusteella kantaviin ja ei-kantaviin
  • jäykistyksen perusteella jäykistäviin ja ei-jäykistäviin
  • tukeutumistavan perusteella itsekantaviin ja ripustettuihin
  • geometrisen muodon perusteella ruutu- ja nauhaelementteihin
  • valmistus- ja asennustavan perusteella ns. yhteensidottuihin sandwich-rakenteisiin ja eriytettyihin rakenteisiin

Lämpimien tilojen ulkoseinät ovat kerrosrakenteita, joissa erottuvat toisistaan sisäkuori, lämmöneriste ja ulkokuori. Lämmöneriste voidaan valmistuksessa kiinnittää joko sisäkuoreen tai asentaa erillisenä.

Yleiset suunnittelusäännöt on esitetty laissa, asetuksissa, viranomaismääräyksissä ja ohjeissa sekä EN-suunnittelu- ja tuotestandardeissa ja niihin liittyvissä kansallisissa liitteissä. Lisäksi on olemassa täydentäviä yhdistystason ohjeita.