Liitosten toiminta

Tässä osiossa käsitellään betonielementtirakennuksissa eniten käytettäviä liitoksia.

Omilla alasivuilla käsitellään:

  • Liitosten kuormat
  • Voimien siirto
  • Laataston levytoiminta
  • Rengasraudoitus
  • Liitostyypit
  • Liikuntasaumat
  • Tukipinnat ja laakerit
  • Vääntörasitukset
  • Pystysaumojen kapasiteetti