Hormit ja kylpyhuoneet

Suomessa valmistetaan erilaisia erikoiselementtejä, joiden avulla rakennuksista saadaan yhä enenevissä määrin täysin elementoituja. Tällä tavoin työmaalla tapahtuvaa rakentamisaikaa voidaan lyhentää entisestään ja sääolosuhteilla on vielä vähemmän vaikutuksia talvirakentamisessa. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kyseisiä elementtejä ja niiden ominaisuuksia.

ELPO-hormi