Äänieristys

Rakennusteollisuus RT on päivittänyt vv. 2007-2009 asuinrakennusten äänitekniset ohjeet. Teoriaosassa tarkastellaan ilma- ja askelääneneristävyys sekä rakenteiden värähtelyt. Rakennejärjestelmät- kohdassa esitetään rivi- ja kerrostalojen suositeltavat rakenneyhdistelmät, hyväksyttävät lattiarakenteet sekä ulkoseinien ilmaääneneristävyys. Liitteissä rakenteet on esitetty tarkemmin rakennekortein, leikkauksin ja liitosdetaljein.

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Äänieristys1
Äänieristys 2

Rakennuksen ääneneristävyys muodostuu ilma- ja askelääneneristävyydestä. Liitteenäoleva teoriatarkastelu täydentää aiemmin RTT:n julkaisussa ” Betonirakenteiden äänitekniikka” esitettyä teoriaa. Äänitekninen suunnittelu vaatii aina erityisosaamista.