Äänieristys

Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 myötä ilmaäänen- ja askelääneneristystä arvioidaan uusissa rakennuksissa eri tunnuslukuja käyttäen kuin aiemmissa määräyksissä. Rakennusteollisuus RT on päivittänyt vv. 2007-2009 asuinrakennusten äänitekniset ohjeet, joita voidaan käyttää edelleen kun otetaan huomioon ääneneristysvaatimusten muuttuneet tunnusluvut.

Teoriaosassa käsitellään ilma- ja askelääneneristävyys sekä rakenteiden värähtelyt. Rakenteen valinta- kohdassa esitetään rivi- ja kerrostalojen suositeltavat rakenneyhdistelmät, hyväksyttävät lattiarakenteet sekä ulkoseinien ilmaääneneristävyys. Liitteissä rakenteet on esitetty tarkemmin rakennekortein, leikkauksin ja liitosdetaljein

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Äänieristys1
Äänieristys 2

Rakennuksen ääneneristävyys muodostuu ilma- ja askelääneneristävyydestä. Liitteenä oleva teoriatarkastelu täydentää aiemmin RTT:n julkaisussa ” Betonirakenteiden äänitekniikka” esitettyä teoriaa. Äänitekninen suunnittelu vaatii aina erityisosaamista.