Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Elementtisuunnittelu.fi -sidosryhmärekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Betoniteollisuus Ry:n Elementtisuunnittelu-sidosryhmärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilöt
Betoniteollisuus ry (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 12 991).

Rekisterin yhteyshenkilö on Jussi Mattila
jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi
p. 040 063 7224

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • Betoniteollisuus ry:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  • Betoniteollisuus ry:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Betoniteollisuus ry:hyn joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää Betoniteollisuus ry:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä molempien yhdistysten toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Tällaisia ovat erityisesti:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Betoniteollisuus ry:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Betoniteollisuus ry ei luovuta rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja muille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys
Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritellyiltä yhteyshenkilöiltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

13. Evästeiden käyttö sivustolla
Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Selaamalla kotisivujamme hyväksyt evästeiden käytön.

Kaikki verkkosivuillamme käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden ja joiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua.

Keräämme sivuilta

  • aktiivisuutesi perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka palvelusta lähetetään statistiikkatyökaluumme.
  • tekemäsi lataukset palvelussa.

Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen


Tietosuojakäytäntömme perustuu RT:n tietosuojakäytäntöön, johon voit tutustua tarkemmin täällä.