Runkorakenteet

Koko rakennuksen runko voidaan toteuttaa elementtitekniikalla. Elementtien saatavuus ajoissa työmaalle on varmistettava elementtityyppikohtaisesti valmistajalta. Suurin saavutettava hyöty perinteiseen paikallavalettavaan betonirakentamiseen verrattuna on rungon pystytysnopeus. Elementtien valmistus tapahtuu sisätiloissa ja vain rungon pystytys työmaalla. Tämä tuo etuja etenkin rakenteiden suojaamisessa talvirakentamisessa. Kun koko runko toteutetaan elementtitekniikalla, on työjärjestys työmaalla selkeä ja vältytään työryhmien päällekkäisestä työskentelystä samassa paikassa. Tietomallintamalla koko rakennus useat eri rakennushankkeen osapuolet saavat maksimaallinen hyödyn irti elementtirakentamisesta.

Runkorakenteet

Seuraavassa on käsitelty erilaisia elementtityyppejä sekä niiden valintaa ja mittasuosituksia. Tavoitteena on, että suunnittelija pystyy ohjeen avulla valitsemaan kokonaistaloudellisesti sopivat rakennusosat sekä määrittämään niiden päämitat mm. luonnossuunnittelu‐ ja urakkalaskentavaiheessa. Yksityiskohtaiset, tuotesuunnitteluun liittyvät suositukset ja ohjeet vaihtelevat valmistajakohtaisesti.