Runkorakenteet

Koko rakennuksen runko voidaan toteuttaa elementtitekniikalla. Suurin saavutettava hyöty perinteiseen paikallavalettavaan betonirakentamiseen verrattuna on rungon pystytysnopeus. Elementtien valmistus tapahtuu sisätiloissa ja vain rungon pystytys työmaalla. Tämä tuo etuja etenkin rakenteiden suojaamisessa tavirakentamisessa. Kun koko runko toteutetaan elementtitekniikalla, niin työjärjestys työmaalla on selkeä ja vältytään työryhmien päällekkäisestä työskentelystä samassa paikassa.

Runkorakenteet

Seuraavassa on käsitelty erilaisia elementtityyppejä sekä niiden valintaa ja mittasuosituksia. Tavoitteena on, että suunnittelija pystyy ohjeen avulla valitsemaan kokonaistaloudellisesti sopivat rakennusosat sekä määrittämään niiden päämitat mm. luonnossuunnittelu‐ ja urakkalaskentavaiheessa. Yksityiskohtaiset, tuotesuunnitteluun liittyvät suositukset ja ohjeet vaihtelevat valmistajakohtaisesti.

Valmistajat