Liitokset

Runko- ja seinäelementtien vakioliitokset löytyvät tästä sekä dwg- että pdf- piirustuksina. Vakioliitosten käyttöä suositellaan kaikissa perustapauksissa, koska tällöin säästetään valmistuskustannuksia ja asennustyö sujuu parhaiten totutuin ratkaisuin.

Yli 8-kerroksisia rakennuksia varten on laadittu ontelolaataston ja kantavan seinän välisestä liitoksesta Betoninormikortti nro 27EC, ks. pdf.