Tutkimusraportti julkisivuelementtien saumauksista

Tampereen teknillinen yliopisto on tutkinut julkisivuelementtien saumausten tartuntaa. Aiheesta on julkaistu raportti " Betonisten julkisivuelementtien elastisilla massoilla saumattavien pintojen esikäsittelytarve".

Tutkimuksessa selvitettiin eri saumausmassojen tartuntaa eri tavoin esikäsiteltyihin betonipintoihin. Saumattavat pinnat olivat kuivia, kosteita tai märkiä. Tehdyt kokeet osoittivat, että kaikilla tutkituilla esikäsittelyvaihtoehdoilla ja myös puhtaalla käsittelemättömällä vaneri- tai teräsmuottipinnalla saadaan hyvä ja riittävä tartunta. Käytetyllä sementtityypillä ei ole vaikutusta tartuntaan.

Tutkimusraportissa todetaan, että saumausmassan tartuntaan vaikuttaneekin eniten saumattavan pinnan puhtaus. Pintojen puhtaus on tarkistettava työmaalla ennen saumausta ja tarvittaessa puhdistettava likaantuneet saumapinnat.

Lisää saumoista löytyy Liitokset ja saumat sivulta.