Työturvallisuus elementtiasennuksessa

Työturvallisuus

Betonielementtien asennustyöhön liittyy merkittäviä vaaratekijöitä mm. henkilön putoaminen, elementin kaatuminen tai putoaminen, puristuminen, esineiden ja materiaalien putoaminen. Vaarassa ovat sekä elementtiasentajat että asennustyön vaara-alueella työskentelevät. Nostoreitit ja asennusten vaara-alueet on eristettävä ja asennuksenaikainen putoamissuojaus on suunniteltava tapauskohtaisesti paikalliset olosuhteet huomioiden. Betonielementtien asennustyössä korostuu jokaisen yksilön vastuu työturvallisuudesta ja vaatimus saumattomalle yhteistyölle työmaalla.

Jokaisella on oikeus työskennellä turvallisesti ja terveyttä vaarantamatta.

Huolehdi, että

1. sinut on perehdytetty työmaahan sekä työmaan erityisolosuhteisiin ja elementtiasennuksen ohjeisiin.

 • Asennussuunnitelma, nosto-ohjeet sekä työmaan putoamissuojaussuunnitelma ovat asennusporukan käytettävissä ja ne on opastettu osallisille
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat saatavilla
 • Asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin taakkoja kiinnittävällä (alamies) on työnantajan kirjallinen lupa.
 • Työn ja työolojen vaatimat henkilökohtaiset suojavarustusteet ovat käytössä ja käyttö opastettu. Varmista itse, että henkilönsuojaimet ovat kunnossa ja soveltuvia
 • Noudata saamiasi ohjeita ja opastusta.

2. sinulla on nostoapuvälineiden kiinnittämistä ja irrottamista varten tarvittavat välineet, mm. putoamissuojattu elementtien purkuasema, elementtitelineessä putoamissuojatut työtasot ja portaat nousuteinä. Lisäksi elementtityyppistä riippuen voidaan tarvita porrastikkaita tai esim. säädettäviä koukkupäätikkaita tai vastaavia välineitä.

3. työkohde ja kulkureitit ovat järjestyksessä poistamalla ylimääräiset tarvikkeet ja jätteet.

4. sään ja olosuhteiden vaikutus työn turvallisuuteen huomioidaan ennen työn aloitusta sekä työn aikana.

 • Työkohteessa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus ja liukkautta torjutaan.

5. lähetys- ja asennuspisteestä on häiriötön näkö- ja/tai puhelinyhteys nosturinkuljettajaan.

 • Merkinannoista ja kanavista on sovittu.

6. nostoreittien ja asennusten vaara-alueet on eristetty ja/tai vartioitu.

 • Muut työntekijät ovat tietoisia asennustyöstä
 • Pysäytä työ heti, jos henkilöitä pyrkii vaara-alueille

7. nostolaitteet ja -apuvälineet ovat kunnossa ennen jokaista nostoa tarkastamalla ne silmämääräisesti. Lisäksi:

 • Nostolaite ja -välineet soveltuvat suunniteltuun nostoon mm. suoritusarvot ovat taakan painon mukaiset.
 • Kiinnityspisteet elementeissä ovat kunnossa ja nostoapuvälineet kiinnittyvät niihin kuten pitää.
 • Nostolaitteiden ja välineiden tarkastukset on tehty ja välineissä on tarvittavat merkinnät mm. suurimmasta sallitusta kuormasta.

8. elementit ovat tuettuina elementtikuormissa, elementtivarastoissa ja asennusprosessin aikana.

 • Irrota elementtien tuet vasta sen jälkeen, kun elementti on kiinnitetty nosturiin.
 • Kiinnitä elementtituet asennussuunnitelman mukaan ja irrota nosturista vasta kun elementti on tuettu.
 • Väliaikaiset elementtituet poistetaan asennussuunnitelman mukaan.

9. havaitsemasi vaarat tulevat poistettua.

 • Poista vaara itse, jos se on turvallisesti tehtävissä.
 • Estä muita joutumasta vaaralle alttiiksi
 • Ilmoita viipymättä turvallisuuspuutteesta esimiehellesi sekä työmaan vastuuhenkilölle.

10. olet itse aloitteellinen yhteistyön varmistamiseksi työmaalla.

Katso myös