Pilarit

Elementtipilarit ovat poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön tai pyöreän muotoisia. Suositeltava minimipaksuus pilareille on yleensä 280 mm. Pienemmät poikkileikkauskoot ovat mahdollisia, mutta niitä käytetään yleensä vain kevyesti kuormitetuissa rakennuksissa kuten pientaloissa. Pilareita valmistetaan myös esijännitettyinä ja hiilineutraalista betonista.

Pilarit
Eurokoodipohjaiseen suunnitteluun liittyvät kuormituskäyrät
Katso kantokykykäyrät
Suunnittelu eurokoodeilla