Korkearakentaminen

Korkearakentaminen on yleistynyt myös Suomessa. Syitä tähän on muun muassa tontin tehokkaampi käyttöaste, vähäinen tonttitarjonta kaupunkialueilla sekä kaupunkikuvalliset ja imagolliset syyt. Korkean rakennuksen määritelmä on hieman tulkinnanvarainen asia. Mikä Suomessa esimerkiksi on korkea rakennus, saattaa se olla hyvin tavanomainen muualla maailmassa.

Korkeiden rakennusten suunnittelun on maailmalla jokapäiväistä, mutta Suomessa voi edelleenkin puhua yksittäisistä projekteista vuosittain. Suomestakin löytyy jo useita yli 100 metriä korkeita asuinrakennuksia.

Korkeat rakennukset pakottavat suunnittelutoimistoja perehtymään korkearakentamisen suunnittelun erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. Korkeiden rakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita asioita, mitkä eivät tule mitoittaviksi tai mitä ei edes tarvitse huomioida normaalissa rakentamisessa. Suunnittelun vaatimukset ja kriteerit korkeille rakennuksille sovitaan usein paikallisten viranomaisten kanssa tapauskohtaisesti.

Korkearakentaminen Atlas

Korkearakentamisessa voidaan hyödyntää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita. Monet projektit ovatkin ns. hybridirakennuksia, joko materiaalien tai valmistustekniikoiden suhteen. Betonielementtien käyttö korkearakentamisessa ei ole niin yleistä kuin normaalissa rakentamisessa. Syitä tähän voi olla ennakkoluulot, kokemattomuus tai hankalaksi koetut detaljit.

Betonielementtien käytön lisäämiseksi korkearakentamisessa on tehty ohje ”Betonielementtien käyttö korkearakentamisessa”. Tähän ohjeeseen on koottu kattavasti tietoa suunnittelijoiden avuksi. Ohje on vapaasti hyödynnettävissä ja ladattavissa sivulta.