Parvekkeet

Betoniset parvekejärjestelmät jaetaan rakennuksen rungon ulkopuolisiin ja runkoon upotettuihin parvekkeisiin. Parvekkeiden keskinäisen sijoittelun perusteella voidaan erottaa erillisparvekkeet, kaksoisparvekkeet ja kytketyt parvekkeet. Rakennemalleja ovat itsekantavat ja ripustetut eli rakennuksen rungosta kannatetut parvekkeet sekä malli, jossa parveke on osittain itsekantava ja osittain rungosta tuettu. 

Parveketyypit

Perustuksista tuettuja itsekantavia parvekkeita voidaan käyttää kaikkien runkojärjestelmien ja ulkoseinätyyppien yhteydessä. Parvekkeet tukeutuvat kantaviin pieliseiniin ja/tai pilareihin. Rakennuksen ulkoseinästä ripustettujen parvekkeiden edellytys ovat kantavat parvekejulkisivut, joista parvekelaatan kantavat pieliseinät tai pelkkä parvekelaatta kannatetaan. Parveke voidaan kannattaa myös ulokkeena välipohjalaatastosta, jolloin julkisivun ei tarvitse olla kantava.