Parvekkeet

Betoniset parvekejärjestelmät jaetaan rakennuksen rungon ulkopuolisiin ja runkoon upotettuihin parvekkeisiin. Parvekkeiden keskinäisen sijoittelun perusteella voidaan erottaa erillisparvekkeet, kaksoisparvekkeet ja kytketyt parvekkeet. Rakennemalleja ovat itsekantavat ja ripustetut eli rakennuksen rungosta kannatetut parvekkeet sekä malli, jossa parveke on osittain itsekantava ja osittain rungosta tuettu. 

Parveketyypit

Perustuksista tuettuja itsekantavia parvekkeita voidaan käyttää kaikkien runkojärjestelmien ja ulkoseinätyyppien yhteydessä. Parvekkeet tukeutuvat kantaviin pieliseiniin ja/tai pilareihin. Rakennuksen ulkoseinästä ripustettujen parvekkeiden edellytys ovat kantavat parvekejulkisivut, joista parvekelaatan kantavat pieliseinät tai pelkkä parvekelaatta kannatetaan. Parveke voidaan kannattaa myös ulokkeena välipohjalaatastosta, jolloin julkisivun ei tarvitse olla kantava.

Parvekkeiden suunnitteluun ja mitoitukseen suositellaan standardisoitua rakennusalan moduulimittajärjestelmää. Parvekkeen leveyden mittasuositukset ovat 15M, 18M, 21M, 24M, 27M ja 30M. Parvekkeen maksimipituus vedenpoistouran ollessa yhteen suuntaan kaatavana on 43M. Väliltä tuetun parvekkeen pituus voi olla 60M, jolloin vedenpoistoura on kahteen suuntaan kaatava. 

Katso tarkemmat suunnitteluohjeet Betonielementtiparvekkeet-liitteestä.