Parvekkeet

Betoniset parvekejärjestelmät jaetaan rakennuksen rungon ulkopuolisiin ja runkoon upotettuihin parvekkeisiin. Parvekkeiden keskinäisen sijoittelun perusteella voidaan erottaa erillisparvekkeet, kaksoisparvekkeet ja kytketyt parvekkeet. Rakennemalleja ovat itsekantavat ja ripustetut eli rakennuksen rungosta kannatetut parvekkeet sekä malli, jossa parveke on osittain itsekantava ja osittain rungosta tuettu. 

Parveketyypit

Parvekejärjestelmän valintaan vaikuttavat haluttu ulkonäkö ja parvekkeiden sijoittelu. Perinteiset päällekkäin sijaitsevat parvekkeet, parveketornit, on yleensä edullisinta ja yksinkertaisinta tehdä itsekantavina parveketorneina, jos parvekkeiden alapuolella on tilaa omille perustuksille. Jos parvekkeet eivät ala alimmista kerroksista tai ne on sijoiteltu muutaman parvekkeiden päällekkäisiin ryhmiin, on parvekeratkaisuksi järkevää valita joko ripustettu tai ulokeparveke

Rakennemallin valinnassa on otettava huomioon lämpötila- ja kosteuseroista sekä kuivumiskutistumisesta aiheutuvat liikkeet ja epätasaiset painumat. Pieliseinillä ja/tai pilareilla itsekannatetut tai osittain itsekantavat parvekkeet suositellaan tehtäväksi korkeintaan 8-kerrosta korkeiksi.

Perustuksista tuettuja itsekantavia parvekkeita voidaan käyttää kaikkien runkojärjestelmien ja ulkoseinätyyppien yhteydessä. Parvekkeet tukeutuvat kantaviin pieliseiniin ja/tai pilareihin. Parvekkeiden ripustaminen voidaan tehdä joko pieliseinillä tai vetotangoilla kantavasta parvekejulkisivusta, välipohjalaatastosta tai kantavista väliseinistä. Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa julkisivun ei tarvitse olla kantava. Parveke voidaan kannattaa myös ulokkeena välipohjalaatastosta, jolloin julkisivun ei tarvitse olla kantava.

Parvekkeiden suunnitteluun ja mitoitukseen suositellaan standardisoitua rakennusalan moduulimittajärjestelmää. Parvekkeen leveyden mittasuositukset ovat 15M, 18M, 21M, 24M, 27M ja 30M. Parvekkeen maksimipituus vedenpoistouran ollessa yhteen suuntaan kaatavana on 43M. Väliltä tuetun parvekkeen pituus voi olla 60M, jolloin vedenpoistoura on kahteen suuntaan kaatava. 

Katso tarkemmat suunnitteluohjeet Betonielementtiparvekkeet-liitteestä.