Elementtityöselostus

Betonivalmisosarakentaminen on pitkälti teknisiltä ratkaisuiltaan vakioitu. Tämän vuoksi on myös työselostuksen laadinnassa hyvä käyttää vakioitua mallia. Se löytyy ohesta word- dokumenttina, jota voi täydentää ja muuttaa projektikohtaisesti.

Mallissa on otettu huomioon eurokoodipohjainen suunnittelu.