Elementtien kuljetus

Elementtien kuljetus

Maantiekuljetuksia koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä on paljon. Kuorman käsittelyä ja ajoneuvoa koskevat mm. seuraavat lait ja asetukset:

  • Tieliikennelaki
  • Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä ( 4.2.1992/1257)
  • Tiekuljetussopimuslaki
  • Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista ( 1248/2002)
  • Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista ( 1715/1992)
  • Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (940/1982)
  • Työturvallisuuslaki

Elementtikuorman sidontaohjeet on esitetty liitedokumentissa Kuljetusohje.

kuljetus


Elementtien tulee purkuvaiheessa olla sidottuina kuormassa loppuun asti. Esim. seinäelementtien sidontaa ei saa avata, ennenkuin nostoraksit ovat elementissä kiinni. Tarvittaessa purussa käytetään elementtien välisidontaa. Purkujärjestyksen tulee olla oikea ja sellainen , että kuorman kaltevuus ja elementtien painopiste on otettu huomioon.