Rakentamisprosessi

Tavoite on rakentaa siten, että rakennuksen vuosikustannukset koko sen elinkaaren ajan ovat edulliset.

Hyvällä projektoinnilla pyritään säästämään rakennusaikaa sekä rakennustyömaan kiinteitä ja muuttuvia yhteiskustannuksia sekä toteuttamaan rakennus mahdollisimman kokonaistaloudellisesti.

Yhteistyö tilaajan , elementtitoimittajan ja konsulttien kesken jo projektin varhaisessa vaiheessa antaa mahdollisuuden hyödyntää kaikkien osapuolten kokemuksia.

Rakentamisprosessi

Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry ovat laatineet TTY:n kanssa elementtirakentamisen runkovaihetta varten LaTu- ohjaustyökalun. Se yhdistää tärkeimmät ohjeet taulukkolaskentaohjelman avulla työkaluksi, jota voivat käyttää pääurakoitsija, elementtiteollisuus sekä muut hankkeen osapuolet. Työkalussa esitetään kullekin tehtävälle päävastuulliset ja muut osallistujat sekä suositeltavat lomakkeet ja muut apuvälineet. Se toimii aikataulutuksen ohjaajana sekä raportointi- ja seurantavälineenä. Ohjelma tekee runkovaiheen karkean hankeaikataulun annettujen lähtötietojen pohjalta. Ohjelma antaa suoritettujen toimenpiteiden pohjalta hankkeelle Project Health Check (PHC) - pisteet. Lopulliset pisteet kertovat, miten hankkeen toteutuksessa on onnistuttu.
Työkalun käytöllä uskotaan parannettavan hankkeen ohjattavuutta ja kaikkien osapuolten toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Työkalun pakatut tiedostot ladataan yrityksen verkkoon tai PC:lle ja puretaan (extract) ennen käyttöä.

Projektinhoidon tarkistuslista

 • rakennuksen käyttötarkoitus
 • esteettiset vaatimukset ja mittatarkkuus 
 • suunnittelustandardit 
 • kuormitukset ja rasitusluokat 
 • lämmöneristys 
 • ääneneristys 
 • kosteudeneristys
 • päämitat (korkeudet, jännevälit) 
 • rakennuksen stabiliteetti 
 • muodonmuutokset 
 • varaukset elementeissä 
 • korroosiosuojaus 
 • moduliverkko ja mittajärjestelmä 
 • vakioelementtien ja –detaljien käyttö 
 • eri elementtityyppien määrän rajaaminen 
 • kuljetusvaihtoehdot 
 • elementtien asennettavuus 
 • elinkaaritalous elementtitoimituksen sisältö
Rakentamisprosessi2

Betonivalmisosatoimitus

Betonielementtien toimitusprosessi sisältää tarjouspyynnön, tarjouksen, sopimuksen teon, tuotesuunnittelun ja sen ohjauksen, valmistuksen ja mahdollisesti myös asennuksen. Prosessia tulee aikataulullisesti ja sisällöllisesti ohjata tarkoin, koska osapuolia on useita ja taloudelliset seuraamukset ovat usein mittavia.

Betonivalmisosatoimitusten toimintamalli.

Betonivalmisosatoimituksen muistilista

 • Käytä YSE- ja RYHT- yleisiä sopimusehtoja
 • Tee täsmälliset suunnittelu-, valmisosatoimitus- ja asennusurakkasopimukset
 • Noudata RT:n eettisiä pelisääntöjä.
 • Laadi realistinen ja riittävän tarkka toteutusaikataulu
 • Panosta valmisosasuunnittelun ohjaamiseen
 • Pidä riittävästi katselmuksia. Panosta erityisesti sopimusneuvotteluun, suunnitelmakatselmukseen, tehdaskatselmukseen ja asennustyön aloituskokoukseen.
 • Tunnista toimituksen riskit ennakkoon ja pyri varautumaan niihin
 • Käytä valmista lomakkeistoa projektin ohjaukseen
 • Sovi lisätyöt ja muut poikkeamat alkuperäiseen sopimukseen heti, älä jätä niitä loppuselvitykseen.
 • Sovi toimitusten siirtymisestä tai esim. laatupoikkeamista aiheutuneet taloudelliset seuraamukset. Pyri välttämään tarpeettomia lisäkustannuksia.
 • Toimi kumppanuushengessä ja informoi sopimusosapuolta riittävästi.
 • Täsmälliset sopimukset ja hyvä ennakkosuunnittelu parantavat molempien sopimusosapuolten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Valmisosasuunnittelun lähtötietojen tulee olla ajallaan käytettävissä. Tarvittavat lähtötiedot luetteloidaan lomakkeissa, joihin voidaan täyttää sovitut päivämäärät. Valmistavan tehtaan tulee saada ajoissa tiedot mahdollisista erikoismateriaalien hankinnoista.

Valmisosarakentamisen tiedonhallinta ja eri suunnitteluvaiheet sekä niiden sisältö on esitetty mm. RT-kortissa 10- 10557. Aikataulu sovitaan aina projektikohtaisesti.

Suunnittelunohjauslomakkeisto.

Aikataulusuunnittelu ohjeelliset ajat

(aika viikkoa ennen toimituksen aloitusta)

 • valmisosien tarjouspyyntö 13-18
 • toimitussopimus 10-15
 • valmisosasuunnittelun aloituskatselmus/aloituskokous, alustava työmaasuunnitelma 12-14
 • suunnittelun lähtötiedot 9-14
 • valmisosasuunnittelun aikataulu ja aloitus 9-13
 • tieto erikoismateriaaleista ja erikoiskuljetuksista 8-10
 • elementtikaaviot 8- 9
 • punossuunnittelu, koe- elementit, muut ennakkokokeet 6- 7
 • mallielementin katselmus 5- 6
 • valmistuskuvat lohkoittain ja valmistuksen aloitus, karkea asennusaikataulu 4- 6
 • elementtien asennusaikataulu lohko-/ kerrostarkkuudella 3- 4
 • asennustyön aloituskokous työmaalla 1- 2