Julkisivut

Julkisivu on rakennuksen kasvot, jotka liittävät rakennuksen muuhun ympäristöön ja antavat ensivaikutelman rakennuksesta. Rakennuksen julkisivu yhdessä yläpohjan ja alapohjan kanssa muodostavat rakennuksen vaipan. Tämän vaipan tehtävä muun muassa on antaa sää lämpö-, melu-, sää- ja näkösuoja rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle.

Julkisivu on tekninen ja visuaalinen kokonaisuus, johon vaikuttavat rakenneratkaisu, materiaalit, värit, pintakäsittelytavat sekä detaljit. Seinäpintojen lisäksi julkisivuun liittyy ikkunat, ovet, parvekkeet, katokset sekä julkisivujen varusteet ja valaistus. Kaikilla osatekijöillä on vaikutus lopputulokseen. Julkisivun muotoja ja esimerkiksi värejä säädellään alueittain erilaisilla rakennusmääräyksillä sekä asemakaavalla.

2000-luvulla betonijulkisivujen tyylille on ollut luonteenomaista selkeys ja yksinkertaisuus. Betonirakenteiset julkisivut voidaan toteuttaa joko elementtirakenteisina, paikallavalurakenteisina tai näiden yhdistelmänä.

Betonielementtirakenteiset julkisivut


Julkisivuissa elementtirakenteiden käyttö on ollut tavallista jo useita vuosikymmeniä. Betonielementtijulkisivu onkin edullinen ja nopea tapa rakentaa. Elementtirakenteiden käyttö ei juurikaan aseta vaatimuksia käytetylle julkisivumateriaalille. Julkisivujen seinäpinnan väri, muoto, kuviointi ja pintarakenne voivat vaihdella kohtuullisen vapaasti. Betonielementtijulkisivu voidaan toteuttaa esimerkiksi sandwichelementeillä, kuorielementeillä tai tehdasrapatuilla elementeillä.

Julkisivumateriaalina betoni on todella monipuolinen. Betoni rakenteena on pitkäaikainen ja helppohoitoinen ja täyttää hyvin kovatkin säilyvyysvaatimukset. Nykyaikainen betoniteknologia on kehittynyt niin paljon, että mahdolliset vaurioriskit on helppo eliminoida.

Betonin eri pintarakenteita ja pintavaihtoehtoja on paljon. Betonin pinnan ulkonäköön voidaan vaikuttaa betonin ollessa tuoretta tai sen kovetuttua. Betoninpintojen monipuolista kirjoa on esitelty Betonipinnat -osassa.

Yhdistelmäjulkisivuja käyttäessä sisäkuori on betonielementtirakenteinen ja julkisivuna voi olla joku muu materiaali. Ulkokuoren osat tai koko ulkokuori ja eriste voidaan asentaa työmaalla. Ulkokuoren materiaalina voi olla esimerkiksi luonnonkivilaatat, kuitusementtilevyt, lasielementit, paikalla muuraus, metallikasetit tai puuverhous.