CE- merkintä

Rakennustuoteasetuksen mukaan betonielementit, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu mukaisella tuotestandardi, tulee CE- merkitä. CE-merkinnällä osoitetaan rakennustuotteiden kelpoisuus silloin, kun tuotteella on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tai tuotteen valmistaja on hakenut tuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin, eli ETA:n. CE-merkintä vaatii sen, että tuotteen ominaisuudet on ilmoitettu suoritustasoilmoituksella aina samalla, harmonisoidun tuotestandardin tai ETA:n tavalla.

Lähes kaikille Suomessa käytettäville betonielementeille on eurooppalainen tuotestandardi. Vain massiivilaatat, lietesäiliöelementit ja tekniikkahormielementit jäävät toistaiseksi CE- merkinnän ulkopuolelle. Niiden ominaisuudet voidaan varmentaa kansallisella tuotehyväksynnällä, varmennustodistuksella.

Valmistajan suoritustasoilmoitus (DoP) on osa CE- merkintämenettelyä. Valmistajat käyttävät yleensä kaksiosaista DoPia, ks. hEN Helpdeskin (www.henhelpdesk.fi) pikalinkki Suoritustasoilmoitusesimerkkejä (DoP). Tällöin valmistaja laatii kantavia rakennustuotteitaan koskevan yleisen DoPin (kattaa valmistajan tulevat toimitukset yleisesti), joka yleensä laitetaan valmistajan kotisivulle. Lisäksi valmistaja laatii yleistä DoPia täydentävän hankekohtaisen suoritustasoilmoituksen liitteen. Tässä asiakirjassa valmistaja ilmoittaa, että hänellä on kyky tehdä/on tehnyt hankkeeseen toimittamansa kantavat rakennustuotteet asiakkaalta saatujen tuotantoasiakirjojen mukaisesti (menetelmä M3a, standardeissa vielä 3a) tai että kantavien rakennustuotteiden mitoitus on asianmukainen ja valmistajalla on kyky valmistaa/on valmistanut tuotteet suunnitelmien mukaisesti (menetelmä M3b, standardeissa vielä 3b).

Projektikohtaisesti suunniteltujen ja valmistettujen betonielementtien yksilöllinen tunnus, projektinumero ja DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä. CE- etikettiin laitetaan myös tieto yrityksen kotisivusta, josta DoP löytyy. Betonielementeille käytetään yleensä ns. yksinkertaistettua CE- merkintäetikettiä, mikä on esitetty tuotestandardeissa.

Lisätietoja CE-merkinnästä ja suoritustasoilmoitusmalleja löytyy hEN Help deskistä: henhelpdesk.fi.

Suomessa on käytössä myös FI-merkintä. FI-merkintä perustuu osalle tuotteista viranomaismääräyksiin, mutta on monille tuotteille vapaaehtoinen. FI-merkki osoittaa tuotteen laatua ja turvallisuutta, sekä sopivuutta suomalaisiin olosuhteisiin. FI-merkin sertifiointiprosessissa laatu ja vaatimusten mukaisuus tarkastetaan tarkastuskäynnillä, ja merkki myönnetään vasta perusteellisten testien jälkeen.

CE-merkintä ei välttämättä huomioi tuotteen oleellisia laatuvaatimuksia. Esimerkiksi tuotteen pakkasenkestävyys voi CE-merkinnässä vastata Suomessa riittämättömiä tasoja. Siten CE-merkintää voidaan täydentää FI-merkinnällä, joka takaa rakennustuotteen suomalaisten sääolojen säänkestävyyden.

Lisätietoja FI-merkistä: fi-merkki.fi ja Kiwa Inspecta.