CE- merkintä

Rakennustuoteasetus astui voimaan 1.7.2013. Sen mukaan betonielementit, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, tulee CE- merkitä. Lähes kaikille Suomessa käytettäville betonielementeille on eurooppalainen tuotestandardi. Vain massiivilaatat, lietesäiliöelementit ja tekniikkahormielementit jäävät toistaiseksi CE- merkinnän ulkopuolelle. Niiden ominaisuudet voidaan varmentaa kansallisella tuotehyväksynnällä, varmennustodistuksella.

Valmistajan suoritustasoilmoitus (DoP) on osa CE- merkintämenettelyä. Valmistajat käyttävät yleensä kaksiosaista DoPia, ks. hEN Helpdeskin (www.henhelpdesk.fi) pikalinkki Suoritustasoilmoitusesimerkkejä (DoP). Tällöin valmistaja laatii kantavia rakennustuotteitaan koskevan yleisen DoPin (kattaa valmistajan tulevat toimitukset yleisesti), joka yleensä laitetaan valmistajan kotisivulle. Lisäksi valmistaja laatii yleistä DoPia täydentävän hankekohtaisen suoritustasoilmoituksen liitteen. Tässä asiakirjassa valmistaja ilmoittaa, että hänellä on kyky tehdä/on tehnyt hankkeeseen toimittamansa kantavat rakennustuotteet asiakkaalta saatujen tuotantoasiakirjojen mukaisesti (menetelmä M3a, standardeissa vielä 3a) tai että kantavien rakennustuotteiden mitoitus on asianmukainen ja valmistajalla on kyky valmistaa/on valmistanut tuotteet suunnitelmien mukaisesti (menetelmä M3b, standardeissa vielä 3b).

Projektikohtaisesti suunniteltujen ja valmistettujen betonielementtien yksilöllinen tunnus, projektinumero ja DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä. CE- etikettiin laitetaan myös tieto yrityksen kotisivusta, josta DoP löytyy. Betonielementeille käytetään yleensä ns. yksinkertaistettua CE- merkintäetikettiä, mikä on esitetty tuotestandardeissa.

Lisätietoja CE-merkinnästä ja suoritustasoilmoitusmalleja löytyy hEN Help deskistä: www.henhelpdesk.fi.

Oikean reunan sarakkeen linkeistä löytyy myös CE- merkintään liittyvää aineistoa.