Elementtitunnukset

Elementtisuunnitelmiin nimetään erilaiset elementtityypit tunnuksella, joka koostuu tyypin mukaisesta kirjainyhdistelmästä ja elementtityypin yksilöivästä numerosta. Työmaan ja elementtitehtaan työn suunnittelun helpottamiseksi tulisi elementin numerosta ilmetä elementin sijaintikerros ja lohko (esim. RK-2201, lohkon 2 kerroksen 2 sisäkuorielementti numero 1). Taulukossa on esitetty eri elementtityyppien kirjaintunnukset. Samanlaisia elementtejä voi kohteessa olla useampia kappaleita. Elementeille suositellaan käytettäväksi erillistä juoksevaa ID- numerointia, jolla yksilöidään yksittäinen elementti.

Elementtityyppi

Elementti

Tunnus

Perustuselementit

Anturaelementti

 A

 

Pilariholkkielementti

 PH

 

Sokkelielementti (ei kantava)

 AN

 

Sokkelielementti (kantava)

 AS

 

Sokkelipalkki

 AK

 

Sokkeliruutuelementti (maanpaine)

 AR

 

Sokkelielementti (maanpaine, yksi kuori)

 AV

 

Tukimuurielementti

 TKE

Pilarielementit

Pilari

 P

Seinäelementit

Väliseinä

 V

 

Väliseinä (seinämäinen palkki)

 VSP

 

Ruutuelementti (kantava)

 S

 

Ruutuelementti (ei kantava)

 R

 

Sisäkuorielementti (kantava)

 SK

 

Sisäkuorielementti (ei kantava)

 RK

 

Sisäkuorielementti (kantava, eriste + rappaus)

 SKR

 

Sisäkuorielementti (ei kantava, eriste + rappaus)

 RKR

 

Nauhaelementti (kantava)

 NK

 

Nauhaelementti (ei kantava)

 N

 

Kuorielementti

 KE

Palkkielementit

Palkkielementti (teräsbetoni)

 K

 

Jännebetonipalkki (I-profiili)

 I

 

Jännebetonipalkki (HI-profiili)

 HI

 

Jännebetonipalkki (muut profiilit)

 JK (1

Laattaelementit

Laattaelementti (massiivilaatta, välipohja)

 L

 

Alapohjalaatta (massiivilaatta, eristetty)

 EL

 

Jännitetty laattaelementti

 JL

 

Ontelolaatta

 O/P (2

 

Kuorilaatta

 KL

 

TT-laatta

 TT

 

HTT-laatta

 HTT

Parveke-elementit

Parveke-elementti

 C

 

Parvekelaatta-elementti

 CL

 

Jännitetty parvekelaattaelementti

Ulokeparvekelaatta

 JCL

UCL

 

Parvekepieli-elementti

 M

 

Parvekekaide-elementti

 Z

 

Parvekkeen kattoelementti

 CX

 

Jännitetty parvekkeen kattoelementti

 JCX

Porraselementit

Porraselementti

 T

Hissikuilun elementit

Hissikuiluelementti

 HK (3

 

Hissikuilun pohjaelementti

 HKA

 

Hissikuilun yläpään elementti

 HKY

Erikoiselementit

Hormielementti

 H

 

Erikoiskappale

 ..X (4

  1. Tunnuksella JK voidaan tyypittää jännitettävät suorakaide-, leuka- ja ristipalkit.
  2. Ontelolaatan tunnukseen sisällytetään myös laattatyypin korkeuden erittelevä numerotunnus. Esimerkiksi ontelolaatta 370mm korkea, tunnus O37-. Eri laattavalmistajilla on käytössä omat etuliitteensä. Ontelolaattatunnuksessa ilmenee etuliitteestä laatan tyyppi, kuten kylpyhuonelaatta tai eristetty ontelolaatta. Katso kohteen elementtitoimittajan suunnitteluohjeet oikean merkintätavan varmistamiseksi.
  3. Tunnukseen voidaan lisätä elementin muodon kertova tunniste. Esimerkiksi HKU on tasossa U:n muotoinen elementti ja HKL on L:n muotoinen elementti.
  4. Tavallisesta poikkeavien elementtien tunnukseen lisätään merkintä X. Esimerkiksi; rakennuskohteessa on yksi laattaelementti, jonka paksuus on poikkeava. Poikkeavan elementin tunnus on LX-.