Elementtitunnukset

Elementtisuunnitelmiin nimetään erilaiset elementtityypit tunnuksella, joka koostuu tyypin mukaisesta kirjainyhdistelmästä ja elementtityypin yksilöivästä numerosta esim. RK-1. Taulukossa on esitetty eri elementtityyppien kirjaintunnukset. Samanlaisia elementtejä voi kohteessa olla useampia kappaleita. Elementeille suositellaan käytettäväksi erillistä juoksevaa ID- numerointia, jolla yksilöidään yksittäinen elementti.

Elementtityyppi Elementti Tunnus
Perustuselementit Anturaelementti  A
  Pilariholkkielementti  PH
  Sokkelielementti (ei kantava)  AN
  Sokkelielementti (kantava)  AS
  Sokkelipalkki  AK
  Sokkeliruutuelementti (maanpaine)  AR
  Sokkelielementti (maanpaine, yksi kuori)  AV
  Tukimuurielementti  TKE
     
Pilarielementit Pilari  P(1
     
Seinäelementit Väliseinä  V
  Väliseinä (seinämäinen palkki)  VSP
  Ruutuelementti (kantava)  S
  Ruutuelementti (ei kantava)  R
  Sisäkuorielementti (kantava)  SK
  Sisäkuorielementti (ei kantava)  RK
  Sisäkuorielementti (kantava, eriste + rappaus)  SKR
  Sisäkuorielementti (ei kantava, eriste + rappaus)  RKR
  Nauhaelementti (kantava)  NK
  Nauhaelementti (ei kantava)  N
  Kuorielementti  KE
Palkkielementit Palkkielementti (teräsbetoni)  K
  Jännebetonipalkki (I-profiili)  I
  Jännebetonipalkki (HI-profiili)  HI
  Jännebetonipalkki (muut profiilit)  JK (2
Laattaelementit Laattaelementti (massiivilaatta, välipohja)  L
  Alapohjalaatta (massiivilaatta, eristetty)  EL
  Jännitetty laattaelementti  JL
  Ontelolaatta  O (3
  Ontelolaatta (lämpöeristetty)  O (3
  Ontelolaatta (REI190-palolaatta)  15O
  Ontelolaatta (REI120-palolaatta)  2O
  Ontelolaatta (yläpunoslaatta) YO
  Ontelolaatta (kylpyhuonelaatta)  OK (4
  Kuorilaatta  KL
  TT-laatta  TT
  HTT-laatta  HTT
Parveke-elementit Parveke-elementti  C
  Parvekelaatta-elementti  CL
  Jännitetty parvekelaattaelementti  JCL
  Parvepieli-elementti  M
  Parvekekaide-elementti  Z
  Parvekkeen kattoelementti  CX
  Jännitetty parvekkeen kattoelementti  JCX
Porraselementit Porraselementti  T
Hissikuilun elementit Hissikuiluelementti  HK (5
  Hissikuilun pohjaelementti  HKA
  Hissikuilun yläpään elementti  HKY
Erikoiselementit Hormielementti  H
  Erikoiskappale  ..X (6
  1. Jos kohteessa on useampia pilarityyppejä, kannattaa käyttää erilaista tunnusta erityyppisille elementeille.
  2. Tunnuksella JK voidaan tyypittää jännitettävät suorakaide-, leuka- ja ristipalkit.
  3. Ontelolaatan tunnukseen sisällytetään myös laattatyypin korkeuden erittelevä numerotunnus. Esimerkiksi ontelolaatta 370mm korkea, tunnus O37-. Eri laattavalmistajilla on käytössä omat etuliitteensä.
  4. Esimerkiksi 320mm korkea kylpyhuoneontelolaatta, tunnus O32K-.
  5. Tunnukseen voidaan lisätä elementin muodon kertova tunniste. Esimerkiksi HKU on tasossa U:n muotoinen elementti ja HKL on L:n muotoinen elementti.
  6. Tavallisesta poikkeavien elementtien tunnukseen lisätään merkintä X. Esimerkiksi; rakennuskohteessa on yksi laattaelementti, jonka paksuus on poikkeava. Poikkeavan elementin tunnus on LX-.