Portaat

Porrashuoneiden rakenteellinen toiminta riippuu rakennustyypistä. Porrashuoneet voivat toimia rakennuksen kantavina ja jäykistävinä osina, tai niiden käyttötarkoitus voi perustua toimimiseen vain poistumistienä ja paloa osastoivana rakennusosana. 

Portaat

Esimerkiksi mataliin, alle 3-kerroksisiin rakennuksiin hissejä harvemmin rakennetaan ja mastojäykistetyissä hallimaisissa rakennuksissa porrashuone on vain paloa osastoiva rakennusosa. Toisaalta monikerroksisissa toimisto- ja liikerakennuksissa porrashuoneita sekä hissikuiluja käytetään jäykistävinä rakennusosina. Tällöin elementtien välisiin liitoksiin syntyy lisärasituksia jäykistyksestä.

Porrashuoneiden elementoinnilla saavutetaan useita etuja verrattuna paikalla rakentamiseen:

 • Syntyy aikataulusäästöä nopeamman asennuksen ansiosta
 • Työjärjestelyt ovat selkeitä ja vältytään työryhmien samanaikaiselta työskentelyltä kohteessa
 • Työmaan resurssien hallinta on selkeämpää, koska tarvitaan vähemmän työvoimaa
 • Sääolosuhteilla ei ole niin suurta vaikutusta esim. talvirakentamisessa
 • Elementtien valmistus tapahtuu sisätiloissa ja valmistus on mittatarkkaa

Porrashuoneet

Porrashuoneiden tilojen mitoitusta säädellään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osissa E1 ja F2.

Osa E1 käsittelee rakennusten paloturvallisuutta ja siellä määritellään:

 • Kulkutien minimileveys ja korkeus (leveys suhteessa käyttäjämäärään)
 • Portaan maksiminousu ja minimietenemä
 • Savunpoisto ja pääsy kellarikerroksiin

Osa F2 käsittelee rakennusten käyttöturvallisuutta ja siellä määritellään:

 • Huoneiston oven etäisyys porrasaskelmista
 • Kaiteen mitoitus

Asuinrakennusten porrashuoneet

Asuinrakennuksissa yleisin porrastyyppi on 2-kaistainen porrashuone hissillä tai matalissa rakennuksissa 2-kaistainen porras ilman hissiä. Kaksikaistaisen portaan minimileveys on 1200mm. 3-kaistaisten ja sitä suurempien portaiden käyttö poistumistienä on asuinrakennuksissa harvinaista.
Asuinrakennuksissa yleisimpiä hissityyppejä ovat 4-hengen invahissi ja 6-hengen hissi, johon mahtuu myös pyörätuolilla.

Toimisto- ja liikerakennusten porrashuoneet

Toimisto- ja liikerakennuksissa porrashuoneiden koot vaihtelevat kaistaluvun ja hissien lukumäärän osalta. Samassa rakennuksessa voi olla useampia porrashuoneita, jotka vaihtelevat tyypiltään. Porrashuone voi sijaita rakennuksen rungon keskellä, reunavyöhykkeellä tai rungon ulkopuolella. Elementtirakenteiset LVIS-kuilut on suositeltavaa sijoittaa porrashuoneen yhteyteen, mikäli se on putkireittien kannalta mahdollista.

Toimisto- ja liikerakennuksissa käytettäviä porrastyyppejä ovat:

 1. Pelkästään poistumistienä toimiva, viranomaismääräykset täyttävä 2- tai 3-kaistainen porras. Yleisin porrastyyppi toimistorakennuksissa on 2-kaistainen, koska maksimietäisyys portaaseen rajoittaa kerrosalaa ja käyttäjämäärää. 3-kaistainen porras on yleisesti käytössä liikerakennuksissa, kuten myymälöissä.
 2. Yhden hissin porrashuone on yleinen pienissä toimistorakennuksissa. Porrashuonetta käytetään kerrosten väliseen liikenteeseen ja hissi avautuu porrashuoneeseen.
 3. 2-3 hissin porrashuone, jota käytetään kerrosten väliseen liikenteeseen. Hissit voivat avautua porrashuoneeseen ja sen ulkopuolelle.

Porrashuoneet sijoitetaan yleensä moduuliverkon sisäpuolelle ja ulkomitat ovat 3M:n kerrannaisia.