Betonilujuudet

Betoniteollisuus suosittaa käytettäväksi tuotteita suunniteltaessa ensisijassa seuraavia betonilujuuksia. Taulukko. Suositus eri elementtityypeissä käytettävän betonin lujuusluokaksi 17.11.2010.

Elementtityyppi Uusi lujuus (C-lujuus) MPa Vanha lujuus (K-lujuus) MPa
TB-pilari C30, C40, C50, C60 K40, K50, K60, K80
Jännitetty pilari C40, C50 K50, K60
TB-palkki C30, C40, C50 K40, K50, K60
Jännebetonipalkki (I-, HI-, suorakaide-, leuka-) C40, C50, C60 K50, K60, K80
Ontelolaatta C40, C50 K50, K60
Kuorilaatta C40 K50
TT- ja HTT-laatta C40, C50 K50, K60
TB-massiivilaatta, kerrostaso- ja lepotasoelementit C25, C30 K30, K40
Parvekelaatta C30, C35 K35, K40, K45
Väliseinäelementti C25, C30 K30, K35, K40
Julkisivuelementti - sandwichin sisäkuori, sisäkuorielementti C25, C30 K30, K35, K40
- sandwichin ulkokuori C30 K35
Porraselementti (syöksyt, askellankut) C30, C35 K35, K40
TB-paalu C35, C40 K45, K50
JB-paalu C40 K50
Perustuselementti (sokkelipalkki, antura, pilariholkki) C25, C30 K40
Siltaelementit, jänn. siltapalkit C30, C40, C50, C60 K40, K50, K60, K80
Ratapölkyt C50 K60
Maatalouden erikoiselementit (ritiläpalkit, siiloelementit) C30, C40, C50 K40, K45
Hissikuiluelementti C25, C30 K40
Hormielementti C30 K40