Seinät

Tässä osassa käsitellään pelkästään massiivisia seinäelementtejä. Sandwich-rakenteet käsitellään kohdassa Julkisivut.

Seinäelementtejä käytetään ulkoseinän sisäkuoressa, väliseininä sekä kellarin maanpaineseininä. Seinät ovat pääasiassa puristettuja rakenteita. Jäykistävillä seinillä ja maanpaineseinillä on lisäksi rasituksena vaakakuormituksia.

Seinien leveys b tulee olla suurempi kuin 4 kertaa seinän paksuus h. Muuten rakennetta tulee käsitellä pilarina (EN 1992-1-1 kohdat 9.5.1 ja 9.6.1). 

Elementtiseinät tehdään joko raudoittamattomina tai raudoitettuna. Raudoittamattomien elementtien reunaan sijoitetaan reunan suuntainen pieliraudoitus, jonka halkaisija > 10mm. Elementtirakenteiset teräsbetoniseinät ovat molemmista pinnoistaan raudoitettuja. Seinän tulee sisältää vähintään minimiraudoitusta vastaava teräsmäärä, jotta sitä voidaan pitää teräsbetoniseinänä.

Asuinrakennuksissa rasitukset ovat usein niin pieniä, että seinät voidaan toteuttaa raudoittamattomina. Toimisto- ja liikerakennuksissa jäykistävät betoniseinät joudutaan usein raudoittamaan.

Seinien raudoituksessa tulee huomioida myös mahdollisesta jatkuvasta sortumasta aiheutuvat kuormat ja niiden vastaanotto.

Seinät