Teräsosien suunnittelu

Betonielementtien väliset liitokset tehdään työmaalla käyttäen mahdollisuuksien mukaan vakioliitoksia ja niissä sovellettuja vakioteräsosia. Tehdasvalmisteisille vakioteräsosille on yleensä käytettävissä käyttöseloste ja käyttöohje, joista suunnittelija voi varmistaa esimerkiksi materiaalit, tuotteen käyttötavat ja kestävyydet erilaisille rasituksille. Vaihtoehtoisesti teräsosat ovat CE- merkittyjä.

Teräsosien suunnittelu

Vakioteräsosat

VakioteräsosatVakioliitosten kokoelma on joukko valmiita ohjeellisia liitosten piirustuksia, joista ei aina löydy kaikkia tarpeellisia suunnittelutietoja. Suunnittelijalle jää tehtäväksi mallintaa liitos ja siihen vaikuttavat rasitukset, valita vakioteräsosat ja varmistaa niiden ominaisuudet käyttöohjeista sekä suunnitella liitoksen muut osat ja toimivuus.

Yleisimmät suunniteltavat asiat liittyvät osien kestävyyksien mitoittamiseen, materiaalivalintoihin, hitsaukseen ja sen lisäaineisiin, liitosten palonkestävyyteen, lämpöliikkeisiin ja muihin yksityiskohtiin. Lopulta joudutaan varmistumaan myös osien korroosiosuojauksesta, käyttöiästä ja rakenneosien säilyvyydestä. 

Työmaalla tapahtuvia teräsosien hitsauksia koskevat samat laatuvaatimukset kuin tehdashitsauksia.

Lisää tietoa teräsosien suunnittelusta liitteessä.

Vakioteräsosia ovat seuraavat teräsosat:

Teräsosien suunnittelu

 

 • kiinnityslevyt
 • pilarikengät
 • seinäkengät
 • piilokonsolit
 • pilaripultit
 • nostolenkit
 • ansaat
 • vaijerilenkit
 • kiinnitysosat
 • valuankkurit
 • ontelolaattakannakkeet
 • parvekkeiden liitososat

Samassa liitoksessa ei suositella käytettäväksi eri valmistajien tuotteita. Esimerkiksi pilariliitoksessa pultit ja pilarikengät on oltava samalta valmistajalta.

Samalla, mutta eri valmistajan tekemällä teräsosalla voi olla eri kantokyky. Tuotteet ovat vaihtokelpoisia, mikäli kestävyys ja osan dimensiot ovat toisiaan vastaavat ja tuotteen vaihto on varmistettu suunnittelijalta. Suunnittelija voi myös hyväksyä eri kantokyvyn omaavan tai kooltaan erilaisen tuotteen varmistettuaan sen sopivuuden kohteeseen.

Lisätietoa vakioteräsosista valmistajien omilla sivuilla.

Yhtenäistetyt vakioteräsosat

Eurokoodien mukaan mitoitettuja yhtenäistettyjä sekä vaihtokelpoisia vakioteräsosia ovat:

 • SBKL-kiinnityslevyt
 • KL-kiinnityslevyt
 • JKL-kiinnityslevyt
 • RT-vakioteräsosat

SBKL/KL/JKL-kiinnityslevyjen sekä RT-vakioteräsosien yhtenäistämisellä helpotetaan suunnittelijoiden, valmistajien, betonielementtitehtaiden, rakennusurakoitsijoiden sekä viranomaisten työtä vaihtokelpoisuuden ansiosta.