Teräsosien suunnittelu

Betonielementtien väliset liitokset tehdään työmaalla käyttäen mahdollisuuksien mukaan vakioliitoksia ja niissä sovellettuja vakioteräsosia. Tehdasvalmisteisille vakioteräsosille on yleensä käytettävissä käyttöseloste ja käyttöohje, joista suunnittelija voi varmistaa esimerkiksi materiaalit, tuotteen käyttötavat ja kestävyydet erilaisille rasituksille. Vaihtoehtoisesti teräsosat ovat CE- merkittyjä.

Teräsosien suunnittelu

Vakioliitosten kokoelma on joukko valmiita ohjeellisia liitosten piirustuksia, mistä ei aina löydy kaikkia tarpeellisia suunnittelutietoja. Suunnittelijalle jää tehtäväksi mallintaa liitos ja siihen vaikuttavat rasitukset, valita vakioteräsosat ja varmistaa niiden ominaisuudet käyttöohjeista ja suunnitella liitoksen muut osat ja toimivuus.

Yleisimmät suunniteltavat asiat liittyvät osien kestävyyksien mitoittamiseen, materiaalivalintoihin, hitsaukseen ja sen lisäaineisiin, liitosten palonkestävyyteen, lämpöliikkeisiin ja muihin yksityiskohtiin, missä lopulta joudutaan varmistumaan myös osien korroosiosuojauksesta, käyttöiästä ja rakenneosien säilyvyydestä. 

Työmaalla tapahtuvia teräsosien hitsauksia koskevat samat laatuvaatimukset kuin tehdashitsauksia.

Lisää tietoa liitteessä sekä kohdassa ”vakioteräsosat”.