Talonrakentaminen

Betonielementtejä käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Ne soveltuvat talojen rakennusmateriaaliksi niin ammattimaiseen kuin omatoimirakentamiseen. Valmiista elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti- ja rivitaloja, asuinkerrostaloja, toimisto- ,liike- ja julkisia rakennuksia sekä teollisuuden ja maatalouden halleja.

Betonielementtiteollisuuden liikevaihto 2008. Betoniteollisuus ry:n tilasto. Betonielementtiteollisuuden liikevaihto 2008. Betoniteollisuus ry:n tilasto.

Betonielementtien osuus on kaikista runkorakenteista noin kolmannes ja julkisivuista noin 15 %.

Runkojärjestelmät ovat vakioituja ja yleisimmät niistä ovat pilarit-palkit-laatat- järjestelmä sekä kantavat seinät-laatat- järjestelmä. Eri rakennustyyppien runkojärjetelmät on esitelty tarkemmin täällä.

Esijännitetty ontelolaatta on edullisin rakenne rakennusten ala-, väli- ja yläpohjissa. Hallimaisiin rakennuksiin soveltuvat harjaTT-laatat, jotka toimivat samalla sekä primääri- että sekundäärirakenteena.

Betonisilla seinäelementeillä voidaan toteuttaa kestäviä ja edullisia julkisivuratkaisuja. Arkkitehti voi valita betonin värin ja pintakäsittelyn erittäin laajasta valikoimasta. Betoniset väliseinät täyttävät ilman lisäeristyksiä niin nykyiset palo- kuin ääniteknisetkin vaatimukset.

Esijännitetyt palkit mahdollistavat normaalilujuuksillakin 50 metrin jännevälit ja pilareilla saavutetaan suuri kantokyky. Korkealujuusbetoneilla kantokykyä voidaan edelleen lisätä.

Vuonna 2008 rakennusten rungoista oli betonielementtejä

  • asuinkerrostaloissa 74 %
  • rivitaloissa 22 %
  • toimistorakennuksissa 74 %
  • kaikissa toimitilarakennuksissa yhteensä 46 %
  • teollisuusrakennuksissa 35 %
  • maatalouden rakennuksissa 22 % ja
  • varastorakennuksissa 46 %
Ison liikekeskuksen rungon asennus elementeistä. Ison liikekeskuksen rungon asennus elementeistä.
Rapattu betonielementtitalo Rapattu betonielementtitalo