Laattarakenteet

Elementtilaattojen käytöllä saavutetaan monia etuja perinteiseen paikallavalettuun laatastoon verrattuna. Tärkeimpiä etuja ovat muotti- ja tuentatyön vähäisyys, rakentamisen nopeus ja työskentelytason aikaan saaminen varhaisessa vaiheessa.

Kuva 7.1 Elementtilaattatyypit

Yleisimpiä laattaelementtityyppejä ovat (Kuva 7.1):

Ontelolaatta on teräsbetonista valmistettu elementti, jota käytetään rakennusten kantavana vaakarakenteena alapohjissa, välipohjissa ja yläpohjissa. Lisäksi ontelolaattoja voidaan käyttää kantavina ja osastoivina seininä, sekä sokkelin anturalaattana ja perustuspalkkina.

Kuorilaatta on ohut, esijännitetty umpilaattaelementti, joka toimii muottina paikalla valettavalle betonille. Lopullisessa tilanteessa kuorilaatta toimii pääraudoituksen sisältävänä liittorakenteena yhdessä päällevalun kanssa.

Ripalaatat ovat erinomainen valinta teollisuus- ja varastorakennusten kattamiseen väli- ja yläpohjienosalta. TT-laattoja voidaan valmistaa jopa 25 metrin jännevälillä. HTT-laatat soveltuvat yläpohjien kattamiseen ja niitä on saatavilla jopa 30 metrin jännevälillä.

Massiivilaatoista valmistetaan parveke-, kerrostaso- ja lepotasolaatat asiakkaan tarpeiden mukaan. Raudoitetut parvekelaatat mahdollistavat kaarevat, kiilamaiset ja kolmiomaiset muodot.

Laattatyypin valinta

Laattatyypin valintaan vaikuttavat toiminnalliset vaatimukset ja kuormitukset. Toiminnalliset vaatimukset vaihtelevat eri rakennustyyppien mukaan. Laattatyypin valinnassa huomioitavia asioita ovat:

  • Laataston jänneväli ja hyötykuormakapasiteetti
  • Arkkitehtoniset vaatimukset, kuten laataston alapinnan ulkonäkö
  • LVIS-installaatioiden sijoitus ja muiden rakenteiden liittyminen laatastoon
  • Ääneneristävyys etenkin asuinrakennuksissa
  • Palonkestävyys vaihtelee laattatyypeittäin
  • Rakennuksen muoto ja laataston aukotus voivat vaikuttaa valintaan.
  • Laataston oma paino voi vaikuttaa valintaan elementin käsittelyn ja muiden rakenteiden kantokyvyn kannalta.

Muut valmistaja kohtaiset laatat:

  • Superlaatta
  • Tekniikkalaatta