Laattarakenteet

Elementtilaattojen käytöllä saavutetaan monia etuja perinteiseen paikallavalettuun laatastoon verrattuna. Tärkeimpiä etuja ovat muotti- ja tuentatyön vähäisyys, rakentamisen nopeus ja työskentelytason aikaan saaminen varhaisessa vaiheessa.

Kuva 7.1 Elementtilaattatyypit

Yleisimpiä laattaelementtityyppejä ovat (Kuva 7.1):

 • Ontelolaatat
 • Kuorilaatat
 • TT- laatat
 • Massiivilaatat

Laattatyypin valinta Laattatyypin valintaan vaikuttavat toiminnalliset vaatimukset ja kuormitukset. Toiminnalliset vaatimukset vaihtelevat eri rakennustyyppien mukaan. Laattatyypin valinnassa huomioitavia asioita ovat:

 • Laataston jänneväli ja hyötykuormakapasiteetti
 • Arkkitehtoniset vaatimukset, kuten laataston alapinnan ulkonäkö
 • LVIS-installaatioiden sijoitus ja muiden rakenteiden liittyminen laatastoon
 • Ääneneristävyys etenkin asuinrakennuksissa
 • Palonkestävyys vaihtelee laattatyypeittäin
 • Rakennuksen muoto ja laataston aukotus voivat vaikuttaa valintaan.
 • Laataston oma paino voi vaikuttaa valintaan elementin käsittelyn ja muiden rakenteiden kantokyvyn kannalta.