Lämmöneristepaksuuksia tulee vakioida

RTT/ Betoniteollisuus ry - tiedote 2.5.2013

Uudet energiamääräykset ovat vauhdittaneet mm. lämmöneristeiden kehitystä. Eristevalmistajat ovat kyenneet kehittämään tuotteilleen entistä parempia eristävyyksiä, eli λdesign- arvoja. Kovien mineraalivillaeristeiden λdesign –arvot ovat nyt tasolla 0,034- 0,035 W/mK, kun ne aiemmin olivat tasoa 0,036- 0,037 W/mK. Betonielementtiteollisuus pyrkii vakioimaan käytettäviä eristepaksuuksia. Tämä on myös eristevalmistajien toive ja elementtien tilaajien etu. Nykyisin eristepaksuuksia esiintyy pahimmillaan 10 mm:n välein.

Betonisandwich- seinissä on jonkin aikaa suositeltu peruseristepaksuudeksi 240 mm. Eristekehityksen myötä uudeksi perussuositukseksi on nyt valittu 220 mm. Tällä saavutetaan yleensä U- arvo 0,17 W/m2K, kun eristeen mahdollinen painuma elementin valuvaiheessa, eristeessä oleva uritus sekä ansaiden tai muiden kiinnikkeiden vaikutus on otettu huomioon. Diagonaaliansaiden k/k 600 mm kylmäsiltavaikutukseksi on VTT:n raportissa VTT-R-07901-11 laskettu ∆Uf=0,0051 W/m2K.

Taulukossa on esitetty perusratkaisut, joilla päästään vähintään tasolle U=0,17. Suosituseristepaksuudet ovat tällöin välillä 150- 220 mm kaikissa perustapauksissa mineraalivilla-, EPS- ja PUR/PIR- eristeillä. Parhailla PUR/PIR- eristeillä riittäisi 140 mm U- arvoon 0,17, mutta suosituksessa on pyritty vakioimaan eristepaksuudet 150, 180 ja 220 mm.

Sandwich- elementin ja halkaistun sokkelielementin peruseristeinä käytetään esim. seuraavia:

Mineraalivilla; Paroc COS5, Paroc Precast, Isover OL-E

  • EPS; 80S, 100S, Thermisol Platina, Ukorex Ultra
  • PUR/PIR; SPU P

Suositustaulukkoon sisältyy, että lämmöneristeiden mahdollista painumaa valuvaiheessa ei enää erikseen oteta huomioon näitä vakiopaksuuksia käytettäessä. Suunnitteluratkaisuissa ei myöskään suositella kovien eristeiden ( EPS, PUR) urittamista, koska tutkimusten mukaan se on todettu täysin tarpeettomaksi.

Matala- ja passiivienergiarakennuksissa tarvitaan parempaa eristävyyttä ja jonkinverran paksumpia eristeitä.

Liite: