Nostolenkkien mitoitus helpottuu

Betoniteollisuus ry informoi betonielementtien nostolenkkien hyväksynnästä ja mitoituksesta
seuraavaa.

Teräsosavalmistajienomille nostolenkkityypeille on yleensä Betoniyhdistys ry:n käyttöseloste tai vastaava sertifikaatti. Vakiopyörötanko- tai punoslenkeille ei vastaavaa menettelyä ole.

Ympäristöministeriön 1.7.2013 asetuksen Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä- mukaan nostoelimien ja nostolenkkien suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on 2+. Tämä järjestelmä edellyttää, että nostolenkeillä on hyväksytyn toimielimen laadunvalvonnan varmennus.

Nostoelimille ei ole vielä harmonisoitua tuotestandardia, mikä mahdollistaisi CE- merkinnän. Nostoelimien kansallinen hyväksyntämenettely tulee jatkossa olemaan hyväksytyn toimielimen antama varmennustodistus, mutta järjestelmä ei ole vielä valmis.

Betoniteollisuus ry on laatinut ohjeen Betonielementtien nostolenkit ja ankkurit 2010. Julkaisua myy Suomen Rakennusmedia Oy. Ohjeeseen on tehty v. 2012 muutama korjaus, joka korjattu ohje löytyy kokonaisuudessaan kohdasta http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/elementtien-asennus/nostoohjeet.

Ohjetta laadittaessa on todettu, että Eurokoodi ei kata sileäpintaisen pyöröteräksen käyttöä eikä sille löydy esim. tartuntakertoimia Eurokoodista. Tältä osin ohjeessa on käytetty mallinormia CEB-FIB Model Code 2010.

Betoniteollisuus suosittaa yo. ohjeen käyttöä vakiopyörötanko- ja punoslenkkien mitoituksessa ja valinnassa. Syksyn aikana Betoniteollisuus ry teettää vielä pyöröteräslenkkien ulosvetokokeita 70- 120 mm paksuista kuorista ja tuloksista informoidaan sivuilla www.elementtisuunnittelu.fi.

Uuden ohjeen mukaisen pyörötanko- ja punoslenkkien mitoitusohjelman voi ladata http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/elementtien-asennus/nostoohjeet.

Tekla Structures- ohjelman käyttäjät voivat ladata nostolenkkien mallinnustyökalut Tekla Structures- ohjelman versioille 17.0, 18.0 ja 19.0. Nämä mallinnustyökalut sisältävät myös mitoitusosion.

Betoniteollisuus ry