Betonielementtien vakioliitosten eurokoodipohjaiset laskentaesimerkit

Betonielementtien vakioliitoksista on laadittu seuraavat eurokoodipohjaiset laskentaesimerkit:

1. DI202, Pilari- I- palkkiliitos
2. DO305, Leukapalkki- ontelolaatta, A.
3. DO306, Leukapalkki-ontelolaatta, B.
4. DTT323, Leukapalkki- TT- laatta
5. DO501, Ontelolaatta- kantava väliseinä
6. DRR402, Ontelolaatta- ulkoseinä

Esimerkit löytyvät kohdasta Liitokset / Runkoliitokset