Väliseinä- ja ulkoseinäelementtien kantokyvyt

Uusissa excel-tiedostoissa on esitetty väliseinä- ja sandwich- ulkoseinäelementtien kantokyvyt eurokoodin mukaan. Ohjeelliset kantokyvyt on esitetty normaaleilla (1.5, 1.15) ja alennetuilla materiaaliosavarmuuskertoimilla (1.35, 1.1) raudoittamattomille ja raudoitetuille elementeille. Elementtiseinille voidaan yleensä käyttää alennettuja materiaaliosavarmuuskertoimia.

Perusolettamana voidaan käyttää, että elementin toisessa päässä pystykuorman epäkeskisyys on 20 mm. Yleisin väliseinän ja sandwich- elementin sisäkuoren betonin lujuus on C25/30 ja sandwich- seinän ulkokuoren C30/37.

Lisää sivulla Väliseinät