VUODEN 2018 ELMENTTISUUNNITTELIJAPALKINTO: JORMA LYHTY – JL-RAKENNE OY

Jorma Lyhty

Vuoden 2018 elementtisuunnittelijapalkinnon on voittanut Jorma Lyhty Kotkasta.

Voittaja työskentelee omistamassaan viiden hengen suunnittelutoimistossa. Toimisto tekee lähes pelkästään elementtisuunnittelua. Suunnittelussa käytetään vielä toistaiseksi CADS -ohjelmistoa, mutta myös mallinnuksen käyttöä suunnittelussa ollaan harkitsemassa.

Vuoden elementtisuunnittelijapalkinnon voittaja toteuttaa hyvin kilpailun tavoitetta: kehittää laadukasta betonielementtisuunnittelua. Voittajan valinnan perusteina oli:

  • Selkeät virheettömät suunnitelmat
  • Hyvä kyky viedä suunnittelupalaverissa sovittavia asioita, detaljeja ja huomautuksia valmistuskuviin
  • Tavoitettavuus: Puhelimeen ja viesteihin vastataan aina
  • Erinomainen kyky hallita aikataulut. Kovassakin painostuksessa lupaa vain sen aikataulun, jonka pystyy toteuttamaan.
  • Hyvä rakennetekniikan osaaminen. Osaa suoralta kädeltä sanoa mitkä muutokset ovat mahdollisia. Suunnittelupalavereissa pystyy viemään projektia sellaiseen suuntaan, josta toimivat ratkaisut löytyvät
  • Kustannustehokas. Etsii nopeasti urakoitsijalle halvennuslistan, jonka tehdas hinnoittelee. Kyseenalaistaa välittömästi kalliit suunnitteluratkaisut
  • Pystyy hallitsemaan suuria elementtisuunnittelukokonaisuuksia    

Betoniteollisuus ry:n toisen kerran järjestämän vuoden elementtisuunnittelijakilpailun tarkoituksena on kannustaa kehittämään laadukasta betonielementtisuunnittelua. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut elementtisuunnittelija 5.000,- eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat yhteistyökyky, suunnitelmien laatu, aikataulujen pitävyys, tekninen osaaminen ja kustannustietoisuus.

Vuoden 2018 elementtisuunnittelijakilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Kari Turunen ja jäseninä elementtivaliokunta. Tuomariston sihteerinä toimi jaospäällikkö Janne Kihula Betoniteollisuus ry:stä.

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry: Janne Kihula, puh. 040-514 6510