CE-merkittyjen ontelolaattojen mitoitus

Lähes kaikki suomalaiset ontelolaatat ovat jo CE- merkittyjä. Sivuilta www.inspecta.fi löytyvät 18 ontelolaattatehtaan sertifiointitiedot. Kaikkia laattatyyppejä on saatavana CE- merkittynä. Eurooppalaisen standardin sisällöstä johtuen ns. märkätilojen kololaatat eivät vielä saa CE- merkintää.

CE- merkityn tuotteen mitoitus voi olla käyttöalueella hyväksytyn mitoitusmenetelmän mukainen. Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista mitoittaa RakMK:n tai eurokoodijärjestelmän mukaisesti. CE- merkintä tarkoittaa, että tuote on suunniteltu ja valmistettu hyväksytyn eurooppalaisen EN- tuotestandardin mukaisesti. Betonivalmisosilla tuotestandardi ei yleensä sisällä suunnittelusääntöjä. Ontelolaatta on tästä kuitenkin poikkeus. 

Ontelolaattojen tuotestandardissa on tarkat suunnittelusäännöt mm.

• ontelolaatan pään halkaisulle
• leikkaus- ja vääntökestävyydelle, sekä näiden yhdistelmälle
• saumojen leikkauskestävyydelle
• lävistyskestävyydelle
• pistekuormakestävyydelle
• liitteessä G on ohjeet palomitoitukselle. Tämä on suomessa otettu standardissa SFS7016 kansallisesti hyväksytyksi menetelmäksi.
• jne..

Nämä mitoitussäännöt pohjautuvat eurokoodiin. CE- merkityt ontelolaatat täyttävät standardin EN 1168:2005 + A2:2009 liitteen ZA ja kansallisen soveltamisstandardin (NAS) SFS 7016 vaatimukset. Ontelolaattojen mitoitus on hallittavissa parhaiten silloin, kun ontelolaatat mitoitetaan eurokoodin sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi suosittelemme, että ontelolaattojen osalta valmistajalle/ punossuunnittelijalle toimitetaan eurokoodin mukaiset kuormat. 

Kuormatiedoissa on selkeästi esitettävä ainakin 

• kuormaluokka (A, B, C…),
• seuraamusluokka (CC3…CC1)
• suunnittelukäyttöikä
• rasitusluokka ja
• paloluokka.

Kuormatietojen esittäminen on syytä tuoda esille jo ontelolaattojen tarjousasiakirjoissa.