Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit -ohje uusittu

Ote julkaisusta Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit

Eurokoodien käyttöönotto rakennesuunnittelussa toi tarpeen Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit -ohjeen uudistamiseksi. Markkinoilla on myös tarjolla uusia elementtien nostoon tarkoitetuja tuotteita, jotka on otettu huomioon ohjeta uusittaessa. Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit -ohje on päivitetty eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja eurooppalaisen teknisen raportin CEN/TR 15728 Design and Use of Inserts for Lifting and Handling of Precast Concrete Elements mukaan.

Ohjeessa esitetään betonielementien nostoelinten yleiset vaatimukset ja suunnitteluohjeet. Mitoituksessa on siirrytty kokonaisvarmuuskerroinmenettelystä eurokoodin mukaiseen osavarmuusmenettelyyn. Ohje korvaa Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit -ohjeen vuodelta 2003.

75s., ISBN 978-952-5785-78-4
Julkaisija: Betoniteollisuus ry
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
39,20 € + alv 9 %, yht. 42,73 €
Ks. http://www.rakennusmedia.fi/Shop.aspx?id=1091&c=20&p=303
Tilaukset: rakennusmedia@rakennusmedia.fi, puh. 1299 251, 1299 276