Euroopan betonielementti‐ ja tuoteteollisuus pitää 20. kongressinsa kesäkuussa Ranskan Cannesissa

Kaikki eurooppalaisen betonielementtiteollisuuden osapuolet‐ valmistajat, materiaalitoimittajat, asiantuntijat, asiakkaat, tuotteiden käyttäjät jne. kokoontuvat hotelli InterContinental Carlton’iin Cannesiin, Ranskan Rivieralle 16‐ 17 kesäkuuta 2011.

BIBM kongressi järjestetään joka kolmas vuosi ja kulloinkin eri maassa. Tänä vuonna Ranska ja sen kansallinen järjestö FIB isännöi kongressia. BIBM (Bureau International du Béton Manufacturé) on eurooppalainen betonielementti‐ ja tuoteteollisuuden järjestö, jonka jäsenyritysten liikevaihto on 30 miljardia euroa ja niillä on 7500 tehdasta ja 200.000 työntekijää.

Nimeltään ‘Life Is So Concrete’‐ tapahtuma on rakennettu työpajojen ja keskustelujen ympärille. Niiden tarkoituksena on tuoda esiin viimeisin kehitys ja tulevaisuuden näkymät teollisuudessa, joka on lujasti sidoksissa yhteiskuntaan ja sen jokapäiväiseen elämään. Tulevaisuuden haasteet, kuten ympäristön tasapaino ja sosiaaliset paineet, ovat tärkeitä eurooppalaisten numeroiden valossa käytävissä keskusteluissa.

16. kesäkuuta ohjelman aloittavassa pyöreän pöydän keskustelussa kansainvälinen arkkitehti johdattaa keskustelun tulevaisuuden kaupunkikehitykseen. Toinen pyöreän pöydän keskustelu keskittyy elementtiteollisuuden rakentaviin ratkaisuihin ja kolmas keskustelee teollisuuden haasteista nopeassa kehityksessä. Viimeinen pyöreän pöydän keskustelu 17. kesäkuuta tuo esille esimerkkejä, miten elementtiteollisuus on käytännössä auttanut ihmisten päivittäistä elämää.

Kongressin työpajat (workshop) ovat teemoiltaan enemmän teknisiä. Ensimmäinen työpaja esittelee betoniratkaisuja arkkitehdeille ja kaavoittajille. Toinen työpaja keskittyy palonkestokysymyksiin ja kolmas energiansäästöön ( Ranskan BBC matalaenergiakodit, Saksan passiivienergiatalokonsepti, Plusenergiatalot jne.). Viimeinen työpaja keskittyy elementtirakenteisiin maanjäristysolosuhteissa. Teollisuus‐ ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani päättää kongressin.

BIBM:n puheenjohtajan ranskalaisen Pierre Brousse’n mukaan tämä BIBM:n 20. kongressi on erittäin tärkeä juuri nyt, kun kamppaillaan vapaan kaupan ja tasapainoisen talouden puolesta tiedostaen tuotannon ja tuotteiden laadun, innovaatioiden, ympäristönäkökulman sekä työvoiman ja asiakkuuden merkityksen. Betoniteollisuus haluaa katsoa yhteistyökumppaneiden kanssa yli horisontin tulevaisuuteen ja ihmisten palvelemiseen Euroopassa.

Kongressin ajankohtaista lisätietoa löytyy sivuilta www.bibmcongress2011.com

Lehdistö: Patricia Desmerger, Campagne ‐ 34, rue des Bourdonnais – 75001 Paris, Tel. +33 1 4202 4544 ‐ +33 6 0747 3477 – patricia.desmerger@orange.fr