Fib:in seminaari ja kokous Suomessa

Kansainvälisen esijännitettyjen betonirakenteiden järjestön fib:n Elementtikomissio kokoontui Helsingissä 26.- 28.5.. Osanottajia oli yhteensä 38, kaukaisimmat vieraat Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Australiasta. Arto Suikka komission suomalaisena jäsenenä toimi kokouksen isäntänä. Komissiolla on eri työryhmiä, joissa tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat ontelolaatat, sandwich- seinäelementit, mitoitus onnettomuus- ja maanjäristyskuormille, elementtikäsikirja sekä pohjoisamerikkalaisen PCI:n ja fib:n yhteistyö. fib toimii esinormittavana järjestönä, joka julkaisee eritasoisia työryhmissä laadittuja asiantuntijajulkaisuja. Ks. fib:n internetsivut http://fib.epfl.ch/

Samassa yhteydessä Betoniyhdistys ja Betoniteollisuus ry järjestivät kansainvälisen elementtirakentamisen miniseminaarin. Seminaarissa puhuivat italialainen Elementtikomission puheenjohtaja Marco Menegotto eurooppalaisesta mallinormista (Model Code) 2010, belgialaiset Arnold van Acker fib:n käsikirjasta sekä Stef Maas ontelolaatastoista ja energiansäästöstä, yhdysvaltalainen Jason Krohn PCI:n julkaisuista, espanjalainen David Fernandez-Ordonez elementtisilloista ja Timo Kukkola TVO:lta Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakenteista. Lisätietoa esitelmistä voi kysyä arto.suikka@rakennusteollisuus.fi.

fib luennoitsijat

Seminaarin luennoitsijat

fib yleisö