Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto 2011

Betoniteollisuus ry järjestää kolmannen kerran Betonijulkisivu- arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin uusia onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita.
Vuonna 2007 palkinnon voitti Ark- House Arkkitehdit Oy kohteellaan Asunto Oy Helsingin Arabianvillat ja vuonna 2009 Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen- Komonen Oy kohteellaan Hämeenlinnan maakunta- arkisto.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua vv. 2009-2011 aikana Suomessa valmistuneilla betonijulkisivukohteilla. Kilpailuehdotuksen voi tehdä yksityinen henkilö tai yhteisö. Osallistuvan kohteen julkisivupinnat voivat olla eri tavoin käsiteltyä betonia tai pinnoitettua betonia, kuten rapattua tai laattapintaa. Julkisivuissa saa olla myös muita materiaaleja kuin betonia.

Arvosteluperusteet

Kilpailulla kannustetaan kehittämään laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria ja kokeilemaan uusia ratkaisuja. Kilpailun voittaa uudisrakennuksen betonijulkisivu, joka parhaiten edustaa hyvää betoniarkkitehtuuria. Tärkeimpinä perusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen ja uuden kehittäminen. Rakennuksen tulee kokonaisuutena sopia hyvin ympäristöönsä.
Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöpalkintona betonijulkisivujen suunnittelijana ansioituneelle arkkitehdille.

Tuomaristo

Kilpailun 2011 tuomariston muodostavat
Markku Puumala, arkkitehti SAFA
Mari Matomäki, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA
Tuomariston sihteerinä toimii DI Arto Suikka Betoniteollisuus ry:stä.

Palkinnot

Kilpailussa palkitaan voittaneen julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto, sen suunnittelutiimi tai yksittäinen arkkitehti-/ rakennussuunnittelija. Palkinto on 10.000,- euroa. Kilpailussa voidaan jakaa myös kunniamainintoja ja muita palkintoja. Palkittavista tahoista päättää tuomaristo.
Mikäli riittävän hyvää kohdetta ei löydy, tuomaristo voi myös jättää palkinnon jakamatta.

Kilpailujärjestelyt

Kilpailuehdotukset toimitetaan viimeistään 10. elokuuta 2011 klo 16.00 osoitteella Betoniteollisuus ry/ Arto Suikka, PL 381 ( Unioninkatu 14), 00131 Helsinki tai arto.suikka@rakennusteollisuus.fi, puh. 09 1299290. Kilpailun tulos julkistetaan syksyn Julkisivumessuilla.

Maakunta-arkisto

Vuoden 2009 voittaja, Hämeenlinnan maakunta-arkisto