VTT tutki betonijulkisivun lisäkonduktanssiarvoja

VTT on tutkinut, mitä betonisandwich- julkisivun lämmöneristävyyteen vaikuttavat ansaat, mahdolliset eristeen läpimenevät nostolenkit, ikkunakarmin kiinnitys sekä liitokset muihin vaipan rakenteisiin. Tulokset on esitetty raportissa VTT-R-07901-11.

Uusien lämmöneristysmääräysten mukaan seinärakenteen säännölliset kylmäsillat, kuten ansaat sisällytetään itse rakenteen U-arvoon. Liitokset ja erikoisdetaljit otetaan huomioon piste- ja viivamaisina lisäkonduktansseina. Näille on esitetty ohjeellisia arvoja rakentamismääräyskokoelman uudessa tulossaolevassa osassa D5. VTT:n raportissa todetaan, että D5:ssa esitettyjä lisäkonduktansseja voidaan käyttää perustapauksissa. Vaipan eristävyyden ollessa parempi kuin minimivaatimus eli esim. matala- ja passiivienergiataloissa, voidaan käyttää raportissa esitettyjä hieman pienempiä arvoja.

VTT:n tarkastelut tukevat aiempia laskelmia, että esim. 240 mm:n uritetulla mineraalivillalla, jonka גd  = 0,036 ja joka painuu valussa enintään 5-8 mm ja normaali ansastuksella sandwich- seinän U-arvo on noin 0,16 täyttäen siis selvästi minimivaatimuksen 0,17.