Elementtien tietomallinnusohje valmistunut

BEC 2012- projektissa on laadittu Elementtisuunnittelun mallinnusohje (versio 1.0). Ohjeen on laatinut Tero Kautto Finnmap Consulting Oy:stä. Ohjetta tullaan täydentämään lähikuukausina mallipiirustuksilla ja –luetteloilla.

Ohje pyrkii kuvaamaan, miten betonielementit tulee mallintaa niin, että valmiista tietomallista saadaan valmistuksen ja työmaan tarvitsemat määrä-, luettelo- ja piirustustiedot oikeassa muodossa ja mahdollisimman oikein. Esimerkkiohjelmistona käytetään Tekla Structures- ohjelmaa.

Ohje löytyy sivuilta kohdasta Mallintava suunnittelu.